Sweden  English 
2024-03-04

Tillbakablick 2023: fiske och vattenvård

Aspmarkning2_2.JPG

Aspmärkning pågår


Nu finns det nya rapporter från 2023 års verksamheter vid kust och i vattendrag. I ett av projekten har hela 120 fiskar försetts med telemetrimärken under de senaste fyra åren. Läs bland annat om de spännande resultaten som visar hur långt de märkta asparna rör sig över året!

Fler resultat:

  • Vi har märkt 823 aspar med PIT-tagmärken sedan 2014. Vi kan visa att aspen har ett starkt homing-beteende och går tillbaka till samma lekplatser år efter år. Viktiga uppgifter för artens förvaltning kommer fram i detta arbete! Ett viktigt resultat är att det mesta tyder på att dödligheten i populationen lekasp är stor. En diskussion kring ändrade sportfiskeregler, utökad fisketillsyn och restriktioner mot icke yrkesmässigt nätfiske bör därför initieras. Även förbättrad nedströmspassage vid Islandsfallet bör ordnas snarast då risken är uppenbar att fisk som blir instängd i årummet i centrala Uppsala under sommarhalvåret riskerar att dö.

 

  • I ett samarbetsprojekt, som leds av SLU och Länsstyrelsen i Uppsala län, har Upplandsstiftelsen även märkt asp med akustisk telemetri under fyra år. En liten sändare placeras genom en enkel operation in i asparnas bukhåla. Sändaren skickar ut akustiska signaler och kommunicerar med mottagare som placeras ut i de områden där fisken kan tänkas röra sig, i det här fallet Alstasjön, Ekoln och angränsande fjärdsystem i Mälaren, ända ner i ”stora” Mälaren utanför Stäket. Läs i rapporten om de spännande resultaten som visar hur långt de märkta asparna rör sig över året! Hela 120 fiskar har försetts med telemetrimärken de senaste fyra åren.

 

  • Fisken i Östersjön har det tufft! Rekryteringsåret i Uppsala läns skärgård 2023 får liksom 2022 betraktas som tämligen mediokert jämfört med de senaste åren. Gäddrekryteringen är fortsatt katastrofal i länet. I ett samarbetsprojekt med Världsnaturfonden WWF arbetar vi under perioden 2022-2026 med bland annat våtmarksrestaureringar, biotopvård i kustmynnande vattendrag samt uppföljning av åtgärder. Spännande år väntar!

 

Här finns rapporterna:

Publikationer om sjöar och vattendrag

Publikationer om kustvatten


 Tillbaka till nyhetsarkivet