Sweden  English 
2016-09-01

Utflykt till rustat TedarönTorsdag den 1/9 ordnas en utflykt för politiker och tjänstemän i Enköpings kommun och Upplandsstiftelsen. Syftet är att visa de omfattande restaureringar och upprustningar som genomförts i naturreservatet Tedarön.

Naturreservatet Tedarön är en vacker Mälarö med badklippor och stora betesmarker. Målet för dagens utflykt är att besöka de restaurerade naturområdena och berätta om de åtgärder som Upplandsstiftelsen i samverkan med Enköpings kommun gjort i reservatet. Samarbetet startade år 2013. För besökarna har stigar märkts upp och grillplatser har rustats. Igenvuxna betesmarker har öppnats och fått stängsel, nu finns här betande djur igen. En betydande del av finansieringen har kommit via landsbygdsprogrammet, Världsnaturfonden WWF och Skogsstyrelsen.

Se film och läs artikel från invigningen
Tillbaka till nyhetsarkivet