Utomhuspedagogik och upplevelser i naturen

Skola

Med naturen som klassrum. Här får allt lärande plats, från matematik och språk till naturkunskap och gruppdynamik.

Utomhuspedagogik för alla

Utomhuspedagogik är det bästa av två världar och fungerar lika bra för alla åldrar. Den bygger på ett samspel mellan den traditionella undervisningen inomhus och nya autentiska upplevelser utomhus. 

När öppna förskolan flyttar ut upptäcker barn och deras vuxna naturen tillsammans. Vi ses ute! 

Titta, känna, lukta, lyssna, smaka, hoppautomhus lär vi med alla sinnen. 

Det vi r oss ute kommer vi ihåg. Alla skolämnen får plats i naturen. Flytta ut lektionen och ! 

Med pedagogiska upplevelser ute blir det lättare att förstå komplexa samband.

Språkinlärning utomhus berikar det dagliga språket och förenklar det sociala samspelet. 

Vad är utomhuspedagogik?

Här är fem punkter som sammanfattar vad utomhuspedagogik är och vilka möjligheter det ger:

  • Lärande utomhus.
  • Alla skolämnen är möjliga.
  • Varvar praktik och teori.
  • Platsen och upplevelsen förstärker lärandet. 
  • Rörelse och frisk luft blir en naturlig del.

När eleverna byter klassrum mot utomhusmiljö blir det lättare att förstå och ”träna på” hållbar utveckling:

  • Ekologisk – utomhus kan vi studerar miljö och klimat på nära håll.
  • Social – vi tränar på att samarbeta och utvecklar gruppdynamiken i olika övningar.
  • Ekonomisk – vi tränar på att dela på resurser, som matsäck, och resonerar kring detta.

Vi på Upplandsstiftelsen kan hjälpa er på olika sätt beroende på elevernas ålder. Läs mer under respektive skolform. Alla aktiviteter vi föreslår har förankring i Skolverkets läroplaner. 

Kontakt

Johan Lindell