Utevistelse för de yngsta

Öppen förskola

För de allra yngsta är det viktigaste att komma ut. Det kan bli starten på ett hälsosamt liv med goda utomhusvanor för familjer.

Öppen förskola

För de allra yngsta barnen är uteverksamhet framför allt att komma ut. Här har föräldrarna en viktig roll eftersom de ser till att besöket på öppna förskolan blir av. Det här kan bli starten på ett hälsosamt liv med goda utomhusvanor för familjer!

Även om uteverksamhet för de allra yngsta ska vara enkel kräver det förberedelser för den pedagog som ska leda träffen. Här finns en handledning och kontaktuppgifter för dig som är pedagog.

Positiva effekter med uteverksamhet

Utevistelse har många positiva effekter på barnens (och vuxnas!) utveckling och hälsa, exempelvis:

  • Ojämnt underlag ger bra motorikutveckling
  • Vi rör oss mer vilket är bra för hjärtat och konditionen
  • Vi blir starka och minskar risk för skador
  • Vi smittas mindre och håller oss friska i förkylningstider
  • Sol på vår hud gör att vi bildar D-vitamin som behövs för att bygga skelett
  • Dagsljus ger bättre dygnsrytm och sömn på natten
  • Tid utomhus ökar chansen för god ögonhälsa
  • Vi blir lugnare och mindre oroliga eftersom hjärnan älskar naturen
  • Mobiltelefonerna används mindre när vi är ute

Så kan vi hjälpa till

Vi erbjuder stöd och inspiration för att utveckla uteverksamhet på öppna förskolor och andra mötesplatser för de allra yngsta barnen och deras vuxna. Vi erbjuder också kurser för pedagoger inom öppen förskola.

Fler tips finns i skriften Öppna förskolan flyttar ut – kom igång med uteverksamhet!

IMG_8606

”Ecky” är Upplandsstiftelsens egen maskot. Hon följer gärna med ut i naturen och berättar spännande saker för barn och vuxna.