Uppländsk natur

Den uppländska naturen har en rik biologisk mångfald som vi värnar och vårdar. Här möter landets sydliga natur den nordliga.

Sju naturlandskap

Förenklat kan Uppsala län delas in i sju naturlandskap, som vi arbetar med på olika sätt. Från de ”varma” områdena vid Mälaren i söder till den våta naturen i norr, runt Dalälven.

Den låga kusten mot Östersjön ger grunda, ljumma, vikar där fiskar kan leka. Här finns Sveriges yngsta skärgård som sakta reser sig ur havet.

 

I norra delen av länet rinner Dalälven. Den svämmar regelbundet över i skog och mark och ger en unik natur och artrikedom.

 

Kulturlandskap kallar vi områden som påverkats av människan, exempelvis genom jordbruk. Här finns betesmark, skogsbryn och andra värdefulla biotoper.

Kalkbarrskogarna finns i den nordöstra delen av länet. Det är en ovanlig naturtyp som bara finns på två platser till i Sverige.

Skogar med stora och gamla lövträd är viktiga för den biologiska mångfalden. Ett gammalt lövträd kan vara bostad för massor av insekter, svampar och lavar!

 

Mälarbygd  är vårt samlingsnamn för naturen nära Mälaren, i södra delen av länet. Här trivs värmeälskande insekter och grova ekar.

Det vatten vi arbetar med mynnar ut i Östersjön eller i Mälaren. Det finns i bäckar, åar och älvar och i sjöar och våtmarker.

Upptäck Upplands natur

Vill du veta mer om upplands natur och dess arter? Här är några tips: