Upplandsstiftelsen

Fakturering

Faktureringsuppgifter

Fakturadress och referensnummer

Alla fakturor som skickas till oss måste innehålla rätt fakturaadress samt ett referensnummer. Fakturorna måste vara i pdf-format. De uppgifter du behöver ska lämnas av beställaren på Upplandsstiftelsen.

Fakturaadress
Upplandsstiftelsen, FE 81 Box 6363, 751 35 Uppsala, Ref. nr (US123456)

Fakturareferens
Fakturan ska märkas med ett referensnummer som innehåller totalt nio tecken som börjar med två bokstäver och därefter sju siffror i en följd, till exempel US1234567.

Referensnummer till personal på Upplandsstiftelsen.

Mer om vad som måste finnas angivet på fakturan. Information från Skatteverket.

Mailadress för pdf-fakturor

Skicka faktura till Upplandsstiftelsen

För att fakturera oss kan ni skicka

  • Elektronisk faktura (e-faktura). Som e-faktura räknas till exempel fakturor i Peppolformat.
  • Faktura i pdf-format via mail
  • Pappersfaktura

Skicka e-faktura via PEPPOL
Vår elektroniska adress i PEPPOL är 0007:8170007093.

I filen för PEPPOL BIS BILLING format ska referensen placeras i Tagg <cbc:BuyerReference>US1234567</cbc:BuyerReference>

Skicka e-faktura via Svefaktura
För att skicka Svefaktura behöver du säkerställa att vi finns uppsatt i mottagaregistret hos er VAN operatör/fakturaväxel (er systemleverantör).
Vår GLN-kod för att ta emot Svefaktura är 8170007093.

Vår VAN-operatör är OpusCapita.

I filen för Svefaktura ska referensen placeras i Tagg:
RequisitionistDocumentReference

OBS att nedanstående referens är ett exempel:

<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>US1234567</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>

Skicka e-faktura via leverantörsfakturaportal
Om du inte har möjlighet att skicka elektronisk faktura till Upplandsstiftelsen så kan du registrera fakturan manuellt i vår leverantörsfakturaportal. Tjänsten tillhandahålls av Opus Capita Solutions. Det är kostnadsfritt. Registrera din digitala e-faktura i leverantörsportalen.

Vårt Organisationsnr, Plus- och Bankgiro samt Swish

Org nr: 817000-7093
PlusGiro: 17 44 95-2
Bankgiro: 943-0919
Swish nr: 123 676 31 06

Kontakt

Vid frågor om fakturor till Upplandsstiftelsen kontakta:
Kristina Törnblom
Telefon: 018-611 62 71
E-post: ekonomi@upplandsstiftelsen.se