Naturvård

Goda exempel

Här hittar du exempel från vårt naturvårdsarbete. Vissa satsningar har pågått i över 25 års tid, medan andra intitiativ är nya. Vi arbetar i vatten & på land, i skog & i kulturlandskap, vid kust och i inland. Alltid tillsamman med andra.

1972

Startade vi

11 000

Hektar som vi äger eller förvaltar

55

Mil Upplandsled

50

Naturområden