Upplandsstiftelsen

Samarbeten

I stort sett all vår verksamhet bygger på samarbeten. Här syns de organisationer, skolor, bolag, företag, myndigheter och finansiärer som gör arbetet för natur och människor i Uppsala län möjligt.

Vi gör nytta tillsammans - för natur och människor

Hundratals samarbeten gör det möjligt

Vi samverkar i nästan allt vi gör. Genom att göra saker tillsammans låter vi kunskap flöda och använder resurser till gemensamma mål i Uppsala län.

Våra samarbetspartners är exempelvis:

  • Markägare
  • Betesdjursägare
  • Pedagoger
  • Verksamhetsledare
  • Föreningar
  • Finansiärer
  • Myndigheter

Vill du också samarbeta kring naturvård, friluftsliv, utomhuspedagogik eller folkhälsa? Hör av dig!

Fyll i formuläret här nedanför, mejla eller ring

 

Våra samarbetspartners och finansiärer

Här syns de flesta av våra samarbetspartners och finansiärer. Vi samarbetar dessutom med en mängd duktiga entreprenörer. 

A

Allmänna arvsfonden 

B

Bergvik skog 

Billerud 

Biotopia 

Birdlife 

Bror Hjorts hus 

C

Centrum för naturvägledning, CNV (SLU) 

D

Dannemora motorcykelklubb 

E

Ekeby bygdegårdsförening 

Ellevio

Enköpings kommun* 

Enavandrarna 

Entomologiska föreningen i Uppland

F

Films SK 

Fjärdhundraland ekonomisk förening 

Friluftsfrämjandet 

Fortum 

Funktionsrätt Uppsala Län 

Fyrisåns fiskevårdsområdesförening 

Fyrisåns vattenförbund 

G 

Gimo hembygdsförening 

H

Hargs Bruk 

Heby kommun* 

Holmen 

Hydrophyta Ekologikonsult 

Håbo kommun* 

Härnevi hembygdsförening

I

Ingbo källor och kvarn 

J

Jordbruksverket

K

Kelinge bygdegårdsförening 

Knivsta kommun* 

KUPP (lärarnätverket för lärande för hållbar utveckling) 

Kyrkstigenkommittén 

L

Leader (Upplandsbygd, Nedre Dalälven, Mälardalen, Stockholmsbygd) 

LONA, Lokala naturvårdssatsningen 

LOVA, Lokala vattenvårdsprojekt 

Länna byalag 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Uppsala län

M

Mark- och djurägare i Uppland 

Månkarbo IF 

Mötesplatser för 65+ i Heby, Håbo, Tierp och Knivsta

N 

Naturkompaniet

Natur och kultur i Dannemorabygden 

Naturskoleföreningen 

Naturskolorna i Uppland (Uppsala, Enköping, Knivsta, Håbo) 

Naturskyddsföreningen 

Naturvårdsverket 

NeDa (Nedre Dalälven) 

Nordens Ark 

Nybyggarland i Råsbo 

P

PRO Gimo 

R

Region Uppsala* 

S 

Samarbetskommittén Strömsbergs bruk 

Sigtuna naturskola 

Skogsstyrelsen 

SkogForsk 

Skärgårdsstiftelsen 

SFI, Svenska för invandrare 

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 

Sportfiskarna 

STF, Svenska Turistföreningen 

Stockholms fallskärmsklubb

Stockholms universitet

Stora Enso 

Svenska Flygsportförbundet

Svenska Kraftnät 

T 

Tierps kommun* 

Trafikverket

Träffpunkter 65+ Uppsala kommun 

U

Upplands botaniska förening

Upplandsmuseet 

Upplands Ornitologiska Förening 

Uppsala Akademiförvaltning 

Uppsala flygklubb

Uppsala kommun* 

Uppsala universitet 

Uppsala Vatten/Pumphuset 

V 

Vattenfall 

R 

RF-SISU 

W

WWF, Världsnaturfonden 

Å 

Åstråkens turismförening 

 Ä

Älvkarleby golfklubb 

Älvkarleby kommun* 

 Ö

Öppna förskolan (Uppsala, Tierp, Knivsta, Nyby vision) 

Östanå bysamfällighet 

Östhammars kommun* 

 

*Upplandsstiftelsen ägs av Region Uppsala, som också står för basfinansieringen. Regionen och länets åtta kommuner utgör Upplandsstiftelsens medlemmar. Kommunerna är dessutom viktiga samarbetspartners.