Lära och uppleva

Goda exempel

Här hittar du smakprov på hur vi arbetar med utomhuspedagogik och upplevelser i naturen.

1972

Startade vi

11 000

Hektar som vi äger eller förvaltar

55

Mil Upplandsled

50

Naturområden