Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_unknown-10-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_img-4680-2-insta-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_img-2901-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_granasens-nr-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_utterspar-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_skidor-lunsen-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_ravsten-jpg_eximgitem

Välkommen till Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola. Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område. Vi är organisatoriskt en ideell förening med Region Uppsala och alla länets kommuner som våra medlemmar. 

Följ oss


 

 

Aktuellt

Övningar och tips för utevistelse med öppna förskolan 

Som förälder med små barn kan en kort tur till dungen mittemot vara det som räddar dagen. I ett häfte har vi samlat övningar och utomhusaktiviteter som passar bra när öppna förskolan går med grupper ut i naturen.

- När Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun startade uteverksamhet hos öppna förskolan var tanken att ge familjer möjlighet att hitta en plats i naturen som de tyckte om och där de visste vad de kunde göra. Vi ville också ge dem möjlighet att träffa andra familjer och bli inspirerade att vara ute mer tillsammans, skriver Karolina Vessby, friluftschef på Upplandsstiftelsen, i förordet i häftet med övningar och tips.  

Läs mer!

Insatserna för biologisk mångfald och hotade arter 

Under 2023 har vi spridit fröer, restaurerat ängar och satt ut uppfödda fjärilar. Allt detta och mycket har vi gjort för att öka den biologiska mångfalden och hjälpa hotade arter i Uppsala län.

Arbetet är genomfört inom Åtgärdsprogrammet för hotade arter och naturtyper, ÅGP.

Läs mer!

Handbok för uteaktiviteter med äldre

Lagom till jul är vår nya handbok med uteaktiviteter för äldre tryckt och klar.

I handboken hittar den som jobbar i verksamheter för seniorer, eller bara är intresserad, gott om tips och idéer på vad du kan göra utomhus under hela året. Vad sägs om att tälja måfåpinne, kryssa vårtecken, eller ta en promenad med varm choklad och limpmacka en solig vinterdag? Handboken avslutas med recept på enkelt fika att göras när man samlas kring en eld.

Läs mer här!

Folkhälsa i naturen

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_158_dc158_pg5874_expffimg

Natur för hälsa i alla åldrar Från utedagar med Öppna förskolan, till naturupplevelser tillsammans med seniorer runt om i länet. Vår verksamhet ...

Läs mer

Upplandsleden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_158_dc158_pg86_expffimg

Den 55 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. Den bjuder dig på rika naturupplevelser på ett lätt...

Läs mer

Besök naturen

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_158_dc158_pg4891_expffimg

Här har vi samlat tips för friluftslivet, information på flera språk samt vandrings- och kanottips. I några av Upplandsstiftelsens naturområden fin...

Läs mer

Skog

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5408_expffimg

Genom skötsel och skydd arbetar vi för att stärka den biologiska mångfalden i skogen. Vi verkar både på egna marker och i samarbete med andra markä...

Läs mer

Kulturlandskap

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5407_expffimg

Vi arbetar med rådgivning, restaurering och skötsel av värdefulla betes- och slåttermarker. Metoderna liksom objekten varierar men målet är i de fl...

Läs mer

Vatten och våtmarker

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5409_expffimg

Vårt vattenvårdsarbete omfattar hela länet där vi arbetar med kartläggning och åtgärder i kustmynnande vattendrag, våtmarker, grunda havsvikar, sj...

Läs mer

Naturskola

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg11_expffimg

Naturskolan vill ge elever och lärare upplevelser och kunskaper i naturen. Vi är en resurs för förskolor och skolor i Uppsala län, och har alltså in...

Läs mer

Naturområden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg298_expffimg

Upplandsstiftelsen förvaltar närmare 10 700 ha skog, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, Mälarlandskap, öar i Dalälven och mark för campin...

Läs mer

Pågående projekt

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg4731_expffimg

En betydande del av vår verksamhet bedrivs genom samarbetet med andra parter i samhället. Genom ett stort antal samarbetsprojekt förbättra vi föru...

Läs mer