Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_2lingnare-guidning-styrelsen-kv-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_2fagelskadning-vendelsjon-bgo--jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_2cinnoberbaggar-na-sten-pe--jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_2backsippa-20090425e2-ga--jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_vandrare-ramsmosslingan-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_lag-bro-gillberga-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_wik-angen-rullstol-kv-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_ryssjatomningbolundsfjarden-foto-johan-persson-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_kor-soderokulla-1-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_beskuren-osth--jpg_eximgitem

Välkommen till Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola.
Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område.
Vi är organisatoriskt en ideell förening med Region Uppsala och alla länets kommuner som våra medlemmar. 

 

Friluftslivets år 2021

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg5912_expffimg

Luften är fri, Friluftslivets år 2021! År 2021 är utsett till Friluftslivets år! Målet med året är att få fler människor att prova på friluftsliv...

Läs mer

Upplandsleden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg86_expffimg

Om Upplandsleden Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. En vandring ger dig rika nat...

Läs mer

Besök naturen

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg4891_expffimg

Upplandsleden Naturområden Smultronställen i naturen Tillgänglig natur Friluftslivets år ...

Läs mer

Följ oss


Kalender


416-241.jpg

Utflyktsprogrammet 2021
Vi kommer inte att trycka något utflyktsprogram under 2021. Men föreningar och andra organisationer får gärna lägga in sina aktiviteter i Biotopias kalender. 

Läs mer om Utflyktsprogrammet

Aktuellt

Allt som hände 2020!

Upplandsstiftelsens årsrapport 2020

Naturaktiviteter för skolan

Naturskolorna i Uppsala län har samlat ihop sina bästa tips på naturaktiviteter för skolan, som en del i firandet av Friluftslivets år 2021. Tipsen är skrivna för att passa elever i årskurs F-6, men går att anpassa även till andra grupper. 

Läs mer...

Skarmavbild_2021-02-22_kl._10.21.03.png

Stort intresse för information om besöksmål i naturen

Under 2020 kunde vi se en ökning av antalet besökare ute i länets naturområden. Också i appen, och på den digitala webbplatsen, Naturkartan/uppsalalan såg vi en stor ökning.av antalet personer som sökte information om olika naturområden i Uppsala län.

Under 2020 ökade antalet sidvisningar för Naturkartans områden i Uppsala län med 289% jämfört
med 2019....
Läs merSkog

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5408_expffimg

Genom skötsel och skydd arbetar vi för att stärka den biologiska mångfalden i skogen. Vi verkar både på egna marker och i samarbete med andra markä...

Läs mer

Kulturlandskap

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5407_expffimg

Vi arbetar med rådgivning, restaurering och skötsel av värdefulla betes- och slåttermarker. Metoderna liksom objekten varierar men målet är i de fl...

Läs mer

Vatten och våtmarker

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5409_expffimg

Vårt vattenvårdsarbete omfattar hela länet där vi arbetar med kartläggning och åtgärder i kustmynnande vattendrag, våtmarker, grunda havsvikar, sj...

Läs mer

Naturskola

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg11_expffimg

Naturskolan vill ge elever och lärare upplevelser och kunskaper i naturen. Vi är en resurs för förskolor och skolor i Uppsala län, och har alltså in...

Läs mer

Naturområden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg298_expffimg

Upplandsstiftelsen förvaltar närmare 10 700 ha skog, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, Mälarlandskap, öar i Dalälven och mark för campin...

Läs mer

Pågående projekt

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg4731_expffimg

En betydande del av vår verksamhet bedrivs genom samarbetet med andra parter i samhället. Genom ett stort antal samarbetsprojekt förbättra vi föru...

Läs mer