Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_20220804-104705296-ios-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_img-7310-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_img-7811-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_img-2132-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_img-7949-jpg_eximgitem

Välkommen till Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola. Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område. Vi är organisatoriskt en ideell förening med Region Uppsala och alla länets kommuner som våra medlemmar. 

Följ oss


 

 

Kalender


Utflyktsprogrammet 2023

I Utflyktsprogrammet samlar vi aktiviteter och guidningar som sker ute i naturen runt om i Uppsala län. Aktiviteterna arrangeras av oss, Länsstyrelsen, Biotopia, kommuner och ideella föreningar.

Ladda ner Utflyktsprogrammet 2023

Läs mer om arbetet med Utflyktsprogrammet

Alla aktiviteter finns också i Biotopias kalender: 
www.biotopia.nu/kalender

Aktuellt

Rovdjursaktiviteter med Biotopia och Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen har, tillsammans med Biotopia, fått bidrag från WWF för att göra en utställning om rovdjur med tillhörande aktiviteter. Målet är att öka allmänhetens, skolbarns och SFI-studerandes kunskaper om stora rovdjur. Projektet kommer att inkludera en årlig utställning på Biotopia i Uppsala, korta djurfilmer, ett häfte för SFI-studerande, rovdjurslådor, utflykter för att hitta djurspår och samtalskvällar. Rovdjursutställningen öppnar på Biotopia i mitten av december.Lyssna på radioinslag om detta här!

Upplandsstiftelsen tar över förvaltningen av Örskärs naturreservat 

Upplandsstiftelsen har under många år arbetat med naturvård på Örskär, bland annat med betesmarker, naturstigar och gölgrodelokaler. Nu tar stiftelsen över förvaltningen av reservatet. För den naturintresserade är ön en spännande plats och vi vill att fler att ska få ta del av och lära känna reservatet, säger Thomas Bertilsson, VD på Upplandsstiftelsen. 
Läs mer här!

Att tänka på för att undvika spridning av Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanlands län. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Den drabbar inte människor eller andra djurslag. För att den inte ska sprida sig är det viktigt att vi alla hjälps åt.
Här kan du läsa vad du bör tänka på för att undvika spridning.


Semestra i naturen? Härligt! Du har väl koll på allemansrätten?

Naturen är en fantastisk upplevelses. Låt oss ta hand om den tillsammans när vi är ute i skog och mark och på stranden i sommar. Vi har listat sju ”dödssynder” kopplat till Allemansrätten och tips på hur man kan göra i stället. Tillsammans tar vi hand om naturen!

Allemansrättens sju dödssynder

Folkhälsa i naturen

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_158_dc158_pg5874_expffimg

Natur för hälsa i alla åldrar Från utedagar med Öppna förskolan, till naturupplevelser tillsammans med seniorer runt om i länet. Vår verksamhet ...

Läs mer

Upplandsleden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_158_dc158_pg86_expffimg

Den 55 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. Den bjuder dig på rika naturupplevelser på ett lätt...

Läs mer

Besök naturen

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_158_dc158_pg4891_expffimg

Här har vi samlat tips för friluftslivet, information på flera språk samt vandrings- och kanottips. I några av Upplandsstiftelsens naturområden fin...

Läs mer

Skog

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5408_expffimg

Genom skötsel och skydd arbetar vi för att stärka den biologiska mångfalden i skogen. Vi verkar både på egna marker och i samarbete med andra markä...

Läs mer

Kulturlandskap

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5407_expffimg

Vi arbetar med rådgivning, restaurering och skötsel av värdefulla betes- och slåttermarker. Metoderna liksom objekten varierar men målet är i de fl...

Läs mer

Vatten och våtmarker

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5409_expffimg

Vårt vattenvårdsarbete omfattar hela länet där vi arbetar med kartläggning och åtgärder i kustmynnande vattendrag, våtmarker, grunda havsvikar, sj...

Läs mer

Naturskola

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg11_expffimg

Naturskolan vill ge elever och lärare upplevelser och kunskaper i naturen. Vi är en resurs för förskolor och skolor i Uppsala län, och har alltså in...

Läs mer

Naturområden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg298_expffimg

Upplandsstiftelsen förvaltar närmare 10 700 ha skog, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, Mälarlandskap, öar i Dalälven och mark för campin...

Läs mer

Pågående projekt

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg4731_expffimg

En betydande del av vår verksamhet bedrivs genom samarbetet med andra parter i samhället. Genom ett stort antal samarbetsprojekt förbättra vi föru...

Läs mer