Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_lussefika-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_vit-aspticka-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_utterspar-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_skidor-lunsen-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_ravsten-jpg_eximgitem

Välkommen till Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola. Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område. Vi är organisatoriskt en ideell förening med Region Uppsala och alla länets kommuner som våra medlemmar.

 

Folkhälsa i naturen

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg5874_expffimg

Natur för hälsa i alla åldrar Från utedagar med Öppna förskolan, till naturupplevelser tillsammans med seniorer runt om i länet. Vår verksamhet ...

Läs mer

Upplandsleden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg86_expffimg

Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. En vandring ger dig rika naturupplevelser på ett lä...

Läs mer

Besök naturen

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg4891_expffimg

Här har vi samlat tips för friluftslivet, information på flera språk samt vandrings- och kanottips. I några av Upplandsstiftelsens naturområden fin...

Läs mer

Följ oss


Kalender


Utflyktsprogrammet 2023

I Utflyktsprogrammet samlar vi aktiviteter och guidningar som sker ute i naturen runt om i Uppsala län. 

Ett nytt program för 2023 kommer i slutet av mars. Innan dess kan du läsa om spännande utflykter som sker runt om i länet i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender

Läs mer om Utflyktsprogrammet

Aktuellt

För pedagoger: så funkar bihotell och pollinering

Visste du att bin är vegetarianer eller att bihonan själv kan bestämma könet på sin baby? Det och mycket mer får du lära dig om du läser artikeln om pollinerarnas liv, som Upplandsstiftelsens naturskolepedagog Johan Lindell har skrivit för Naturskoleföreningens medlemsskrift Bladet. April är för övrigt en bra tid att sätta ut bihotell till våra surrande vänner. Med hopp om många positiva naturmöten för alla barn!   

Här hittar du artikeln

Ny arrendator för Ängskärs havscamping

Med start idag går Katrin Palm och Jimmy Larsson in som arrendatorer för Ängskärs havscamping.

Läs mer

Förskolekurser 2023

Nu kan du anmäla dig till de fyra olika kursdagar vi håller för pedagoger i förskolan 2023!

Läs mer om kurserna

Årets fempunktslista för biologisk mångfald

Det krävs många åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden. I Uppsala län ska Upplandsstiftelsen under året exempelvis återställa våtmarker, öka naturbetet och restaurera skärgårdsöar. Gölgroda, svartfläckig blåvingeochskräntärnaär några arter som kommer att gynnas.

Läs mer

Läs äldre inlägg i nyhetsarkivet

Skog

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5408_expffimg

Genom skötsel och skydd arbetar vi för att stärka den biologiska mångfalden i skogen. Vi verkar både på egna marker och i samarbete med andra markä...

Läs mer

Kulturlandskap

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5407_expffimg

Vi arbetar med rådgivning, restaurering och skötsel av värdefulla betes- och slåttermarker. Metoderna liksom objekten varierar men målet är i de fl...

Läs mer

Vatten och våtmarker

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5409_expffimg

Vårt vattenvårdsarbete omfattar hela länet där vi arbetar med kartläggning och åtgärder i kustmynnande vattendrag, våtmarker, grunda havsvikar, sj...

Läs mer

Naturskola

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg11_expffimg

Naturskolan vill ge elever och lärare upplevelser och kunskaper i naturen. Vi är en resurs för förskolor och skolor i Uppsala län, och har alltså in...

Läs mer

Naturområden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg298_expffimg

Upplandsstiftelsen förvaltar närmare 10 700 ha skog, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, Mälarlandskap, öar i Dalälven och mark för campin...

Läs mer

Pågående projekt

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg4731_expffimg

En betydande del av vår verksamhet bedrivs genom samarbetet med andra parter i samhället. Genom ett stort antal samarbetsprojekt förbättra vi föru...

Läs mer