Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_tambi-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_dsc-1320-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_20090425c-backsippa-pimpstensvagen-300ppi-ga--jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_20070508j-vitsippa-ingbo-kallor-300ppi-ga--jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_blasippor-jpeg_eximgitem

Välkommen till Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola. Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område. Vi är organisatoriskt en ideell förening med Region Uppsala och alla länets kommuner som våra medlemmar. 

Följ oss


Kalender


Utflyktsprogrammet 2023

I Utflyktsprogrammet samlar vi aktiviteter och guidningar som sker ute i naturen runt om i Uppsala län. Aktiviteterna arrangeras av oss, Länsstyrelsen, Biotopia, kommuner och ideella föreningar.

Ladda ner Utflyktsprogrammet 2023

Läs mer om arbetet med Utflyktsprogrammet

Alla aktiviteter finns också i Biotopias kalender: 
www.biotopia.nu/kalender

Aktuellt

Ta bussen till naturen

Tillsammans med UL har vi samlat vandrings- och naturupplevelser som du når med kollektivtrafik. Visst är det bra? 

Läs om nio sträckor i Uppsala län som du kan åka buss till och från.


Verksamhetsberättelsen för 2022 klar

Är du nyfiken på vad vi gör på Upplandsstiftelsen?
Det korta svaret är naturvård, friluftsliv och utomhuspedagogik. Det lite längre svaret finns i Upplandsstiftelsens nya verksamhetsberättelse för 2022. 

Upplandsstiftelsens verksamhetsberättelse för 2022

Gäddorna flyttar till Träsket

I dag går gäddflytten från Östersjön utanför Östra Tvärnö till den nyrestaurerade våtmarken Träsket. Målet är att återinföra gäddor på den plats som en gång var deras och på så vis gynna artens fortlevnad.

Läs mer om projektet

Läs äldre inlägg i nyhetsarkivet

Folkhälsa i naturen

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_158_dc158_pg5874_expffimg

Natur för hälsa i alla åldrar Från utedagar med Öppna förskolan, till naturupplevelser tillsammans med seniorer runt om i länet. Vår verksamhet ...

Läs mer

Upplandsleden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_158_dc158_pg86_expffimg

Den 55 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. Den bjuder dig på rika naturupplevelser på ett lätt...

Läs mer

Besök naturen

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_158_dc158_pg4891_expffimg

Här har vi samlat tips för friluftslivet, information på flera språk samt vandrings- och kanottips. I några av Upplandsstiftelsens naturområden fin...

Läs mer

Skog

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5408_expffimg

Genom skötsel och skydd arbetar vi för att stärka den biologiska mångfalden i skogen. Vi verkar både på egna marker och i samarbete med andra markä...

Läs mer

Kulturlandskap

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5407_expffimg

Vi arbetar med rådgivning, restaurering och skötsel av värdefulla betes- och slåttermarker. Metoderna liksom objekten varierar men målet är i de fl...

Läs mer

Vatten och våtmarker

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5409_expffimg

Vårt vattenvårdsarbete omfattar hela länet där vi arbetar med kartläggning och åtgärder i kustmynnande vattendrag, våtmarker, grunda havsvikar, sj...

Läs mer

Naturskola

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg11_expffimg

Naturskolan vill ge elever och lärare upplevelser och kunskaper i naturen. Vi är en resurs för förskolor och skolor i Uppsala län, och har alltså in...

Läs mer

Naturområden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg298_expffimg

Upplandsstiftelsen förvaltar närmare 10 700 ha skog, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, Mälarlandskap, öar i Dalälven och mark för campin...

Läs mer

Pågående projekt

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg4731_expffimg

En betydande del av vår verksamhet bedrivs genom samarbetet med andra parter i samhället. Genom ett stort antal samarbetsprojekt förbättra vi föru...

Läs mer