Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_lussefika-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_vit-aspticka-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_utterspar-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_skidor-lunsen-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_ravsten-jpg_eximgitem

Upplandsstiftelsen - 50 år av samverkan i naturen

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola.
Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område.
Vi är organisatoriskt en ideell förening med Region Uppsala och alla länets kommuner som våra medlemmar. 

 

Jubileumsår 2022

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg5977_expffimg

Vi fyller 50 år! Jubileumsåret bjuder på ett spännande program med härliga naturutflykter, föreläsningar och jubileumsdagen den 12 juni. Välkom...

Läs mer

Upplandsleden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg86_expffimg

Om Upplandsleden Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. En vandring ger dig rika nat...

Läs mer

Besök naturen

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg4891_expffimg

Upplandsleden Naturområden Smultronställen i naturen Tillgänglig natur Friluftslivets år ...

Läs mer

Följ oss


Kalender


416-241.jpg

Utflyktsprogrammet 2021
Vi kommer inte att trycka något utflyktsprogram under 2021. Men föreningar och andra organisationer får gärna lägga in sina aktiviteter i Biotopias kalender. 

Läs mer om Utflyktsprogrammet

Aktuellt

Upprustning av Härjarö

Just nu, planerar vi för en upprustning av Härjarö naturreservat. Vi behöver hjälp! Brukar du besöka området? Vad är bra med Härjarö? Vad kunde vara bättre? Vad ska vi prioritera först? Vad är viktigast att vi satsar på?

Hjälp oss genom att fylla i ett webbformulär med några frågor om Härjarö


Provgå ny sträcka av Upplandsleden  i Heby kommun

Under några år har vi arbetat med en ny del av Upplandsleden genom Heby kommun. Nu är den färdigmärkt och går att provgå för alla nyfikna. 

Läs mer...

Naturaktiviteter för skolan

Naturskolorna i Uppsala län har samlat ihop sina bästa tips på naturaktiviteter för skolan, som en del i firandet av Friluftslivets år 2021. Tipsen är skrivna för att passa elever i årskurs F-6, men går att anpassa även till andra grupper. 

Läs mer...

Skog

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5408_expffimg

Genom skötsel och skydd arbetar vi för att stärka den biologiska mångfalden i skogen. Vi verkar både på egna marker och i samarbete med andra markä...

Läs mer

Kulturlandskap

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5407_expffimg

Vi arbetar med rådgivning, restaurering och skötsel av värdefulla betes- och slåttermarker. Metoderna liksom objekten varierar men målet är i de fl...

Läs mer

Vatten och våtmarker

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5409_expffimg

Vårt vattenvårdsarbete omfattar hela länet där vi arbetar med kartläggning och åtgärder i kustmynnande vattendrag, våtmarker, grunda havsvikar, sj...

Läs mer

Naturskola

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg11_expffimg

Naturskolan vill ge elever och lärare upplevelser och kunskaper i naturen. Vi är en resurs för förskolor och skolor i Uppsala län, och har alltså in...

Läs mer

Naturområden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg298_expffimg

Upplandsstiftelsen förvaltar närmare 10 700 ha skog, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, Mälarlandskap, öar i Dalälven och mark för campin...

Läs mer

Pågående projekt

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg4731_expffimg

En betydande del av vår verksamhet bedrivs genom samarbetet med andra parter i samhället. Genom ett stort antal samarbetsprojekt förbättra vi föru...

Läs mer