Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_lonnrosor-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_upplandskantarell-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_smultronstalle-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_lunglav-jpeg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_elfiske-i-bredforsen-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_f_eld-och-kaffe-jpg_eximgitem

50 år av samarbete i naturen!

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola. Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område. Vi är organisatoriskt en ideell förening med Region Uppsala och alla länets kommuner som våra medlemmar.

 

Jubileumsår 2022

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg5977_expffimg

Vi fyller 50 år! Jubileumsåret bjuder på ett spännande program med härliga naturutflykter, föreläsningar, firanden och en jubileumsskrift. ...

Läs mer

Upplandsleden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg86_expffimg

Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. En vandring ger dig rika naturupplevelser på ett lä...

Läs mer

Besök naturen

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg4891_expffimg

Här har vi samlat tips för friluftslivet, information på flera språk samt vandrings- och kanottips. I några av Upplandsstiftelsens naturområden fin...

Läs mer

Följ oss


Kalender


Utflyktsprogrammet 2023

I Utflyktsprogrammet samlar vi aktiviteter och guidningar som sker ute i naturen runt om i Uppsala län. 

Ett nytt program för 2023 kommer i slutet av mars. Innan dess kan du läsa om spännande utflykter som sker runt om i länet i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender

Läs mer om Utflyktsprogrammet

Aktuellt

Ny arrendator på Rullsands havsbad
och camping

Catharina Kimby och Anders Nordberg blir nya arrendatorer på Rullsands camping. Campingen ligger i nordöstra delen av Uppsala län och är en av tre anläggningar i Uppsala län som Upplandsstiftelsen äger och arrenderar ut.

Läs mer

Följ med på en resa genom länets natur i vår nya film

Vi ville visa exempel på hur vi arbetar för natur och friluftsliv i länets natur. Resultatet är en 8 minuters film med nedslag i Uppsala läns natur. 

Se filmen här!

Döda granar i reservaten - Se upp för fallande träd

Flera av våra naturreservat har drabbats hårt av granbarkborren som dödat många träd. Av säkerhetsskäl väljer vi att stänga av sigar i de hårdast drabbade områdena. 

Läs mer om åtgärden och vilka områden det gäller

Konst och natur i nytt samarbet

I höst har vi ett nytt samarbete med konstmuseet Bror Hjorts Hus. 

Jubileumsskrift

Läs vår jubileumsskrift: 50 år av samarbete i naturen 1972 till 2022

Upplandsstiftelsens jubileumsskrift

Skog

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5408_expffimg

Genom skötsel och skydd arbetar vi för att stärka den biologiska mångfalden i skogen. Vi verkar både på egna marker och i samarbete med andra markä...

Läs mer

Kulturlandskap

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5407_expffimg

Vi arbetar med rådgivning, restaurering och skötsel av värdefulla betes- och slåttermarker. Metoderna liksom objekten varierar men målet är i de fl...

Läs mer

Vatten och våtmarker

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5409_expffimg

Vårt vattenvårdsarbete omfattar hela länet där vi arbetar med kartläggning och åtgärder i kustmynnande vattendrag, våtmarker, grunda havsvikar, sj...

Läs mer

Naturskola

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg11_expffimg

Naturskolan vill ge elever och lärare upplevelser och kunskaper i naturen. Vi är en resurs för förskolor och skolor i Uppsala län, och har alltså in...

Läs mer

Naturområden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg298_expffimg

Upplandsstiftelsen förvaltar närmare 10 700 ha skog, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, Mälarlandskap, öar i Dalälven och mark för campin...

Läs mer

Pågående projekt

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen! - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg4731_expffimg

En betydande del av vår verksamhet bedrivs genom samarbetet med andra parter i samhället. Genom ett stort antal samarbetsprojekt förbättra vi föru...

Läs mer