Etapper, slingor & turer

Upplandsleden

Här får du en bra översikt för att kunna planera din vandring på Upplandsleden. Detaljerade beskrivningar och kartor över de olika etapperna hittar du i Naturkartan.

55 mil Upplandsled väntar på dig

Upplandsleden slingrar sig genom länets åtta kommuner, från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. Den är uppdelad på 45 etapper och bjuder på vandring längs tätortsnära stigar, genom djupa skogar, över öppna vidder, förbi skogssjöar och genom ett historiskt landskap med rik brukshistoria. Orange markering på träd och stolpar visar dig vägen genom Uppland.

Etapper

Etappen följer Gula stigen från Studenternas i centrala Uppsala till Sunnersta invid Mälarens strand.

Upplandsledens första etapp är populär. Vandringen går längs stigar och spänger och passerar oaserna Lunsentorpet och Fläktanstugan.

Härliga hällmarker, öppna landskap och lite stadsnära asfalt under fötterna. Det är varierad vandring som bjuds på denna etapp.

Närkontakt med framrusande tåg kanske man inte förknippar med vandringsled. Rastplats vid Forsbyån, med eldstad och bänkar.

Första delen av etapp 2 passar dig som vill ha en lättgången sträcka genom öppet landskap. Sju kilometer av går längs mindre landsväg.

Lunka längs Lötsjön! Den korta etappen mellan Fjällnora och Länna bjuder på trevlig vandring genom skog och längs sjö.

Här får du en trevlig och omväxlande etapp med vandring genom skog och längs mindre vägar genom delvis öppet landskap.

Efter är en kort och lättvandrad etapp hägrar kanske ett bad i mysiga Södersjön vid vandringens slut.

Du vandrar förbi fågelsjön Kolsjön, här finns en rastplats, över en gammal banvall och upp på vackra hällmarker, perfekta för en paus.

Vackra Vällnora och Bennebols bruk dyker upp i storskogen som två idylliska oaser från en svunnen storhetstid.

Etapp 8 startar vid idylliska Bennebols bruk. Vandringen går längs skogsstigar och ett par kilometer längs grusväg.

Vandra vid Vällen! Den här etappen är för dig som vill ut på äventyr över stock och sten, omgiven av frodig grönska.

Upplandsledens längsta etapp! Vandringen går omväxlande på stigar, skogsvägar och grusvägar genom nästan obebodda trakter.

Den här etappen går mellan två uppländska bruksorter, och du stöter på en del spår från brukens storhetstid.

Etapp 12 börjar med kulturhistoria i den gamla bruksorten Österbybruk och slutar med en vandring tvärs igenom Florarnas naturreservat.

Från vildmark till pampig bruksmiljö. Etapp 13 är lättgången och går en del längs grusväg men även på mysiga skogsstigar.

Från idylliska Lövstabruk går vandringen västerut mot Västland. Etappen består mestadels av skogsstigar, förutom några kilometer grusväg runt Österlövsta.

Du passerar berghällar vid Tingshällarna och mot slutet blir underlaget med sandigt. Du närmar dig då Marma vid Dalälven.

Njut av Upplandsledens kanske populäraste sträcka! Den startar vid parkeringen intill Dalälven i Marma.

En fornborg, en kolarkoja, en domarring. Det är något av innehållet på Upplandsledens etapp 17.

Här finns ett naturum med utställningar och information. Från Gysinge kan du fortsätta din vandring på Gästrikeleden.

På väg till kyrkorna i Nora och Tärnsjö vandrade folket förr denna väg. Denna sträcka kallas också för Kyrkstigen i Tärnsjö .

Vandra på gamma kyrkstig, vila vid Nordmyrasjön och njut av utsikten här. Etapp 20 startar vid Nora kyrka i utkanten av Tärnsjö.

Redan efter en kort bits vandring från parkeringen når du sträckans första vindskydd vid Siggeforasjöns strand.

Etapp 22 slingrar sig genom skogen, förbi Tenasjöns vatten och vidare på skogsstigar fram till ett böljande landskap, där Skattmansöån har grävt sig ner i Upplandsleran.

Till ljudet av forsande vatten vid Ytterkvarns vackra, gamla stenvalvsbro startar du denna etapp. Odlingslandskapet sätter sin prägel på vandringen.

Etapp 24 är lättgången och går genom ett flackt och öppet jordbrukslandskap. Mestadels längs små grus- och skogsvägar.

Du lämnar här staden bakom dig och ger dig ut i historiskt rika marker. Boglösa och Hemsta naturreservat är ett måste för den som gillar hällristningar.

Två kilometer före Boglösa kan du göra en avstickare från etapp 25 till Hemsta naturreservat och vidare till några av traktens unika hällristningar från bronsåldern.

Den här trevliga etappen går genom den vackra jordbruksbygden söder om Enköping. Terrängen är lättgången och stigen vältrampad.

Här vandrar du i historiskt landskap förbi gamla gravar, skog och öppet jordbrukslandskap. Enklare vindskydd på två platser söder om Lillkyrka.

Etapp 28 startar i det öppna jordbrukslandskapet i sydligaste Uppland och tar dig på skogsvägar och slingrande stigar ner till Mälarens strand.

Etapp 29 är starten på den kortaste delen av Upplandsleden, mellan Bålsta och Skokloster. Vandringen tar dig från Bålsta, genom två naturreservat, över Mälaren och ut på Skohalvön.

Etapp 30 tar dig på en vandring förbi åkrar, genom skogen på Skohalvön och fram till det pampiga barockslottet Skokloster vid Mälarens strand.

Missa inte fornborgen och klapperstensfältet på Håberget! När du lämnat slottsmiljön bakom dig blir det mestadels skog fram till Skoklosters västra sida och campingen i Sånka.

Slingor

Upplandsledens slingor börjar och startar på samma plats. Slingorna varierar i längd, från ett par kilometer upp till drygt tio.

Slingan startar vid Eda lägergård, med badplats vid Norrsjön. Halva sträckan är lättvandrad stig längs sjön medan andra halvan går genom steniga och blockrika skogsmarker.

Här finns möjlighet att vandra en slinga som leder bort längs sjön och åter genom skogen. Slingan är 2 km lång och utgår från Borgardalsbadet.

Vandringen går längs stigar och grusvägar, 12 kilometer runt den gamla bruksdammen i Gimo.

Denna korta slinga bjuder på både brukshistoria, service och natur. Leden går ut i närnaturen genom tätorten och tillbaka längs vattnet och den vackra bruksmiljön.

Doftande myrar, spelande orrar och en stor dos vildmark. En vandring i Uppsala läns största naturreservat är en verklig naturupplevelse.

Varsågod, här är en vandringsslinga på något kuperad stig, förbi en skogstjärn, längs grusväg och lugna tassemarker.

Uppe på Vånsjöåsens krön är det gudagott att vara. Här finns en sju kilometer lång vandringsslinga i anslutning till Upplandsleden.

Med högsta höjden i Härnevi har du på denna slinga garanterat fina rastplatser med milsvid utsikt.

Sandstrand vid Mälaren, varierande skogsstigar och ett öppet jordbrukslandskap står på menyn för denna slinga.

Från starten i slottsparkets utkant vandrar du längs stigar och grusväg, förbi badplatser vid Mälaren och genom sko

Karta

Turförslag

Här hittar du en sammanställning av de etapper och sträckor av Upplandsleden som du kan komma till och från med kollektivtrafiken.

Kortare turer på Upplandsleden som passar bra för en familjevandring.

Tips på tvådagarsturer där du kan övernatta i stuga.

Tryckt material om Upplandsleden

Bok och papperskartor
Calazo förlag har gett ut en bok om Upplandsleden med etappbeskrivningar och turförslag. De har också två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden, skala 1:50000, som täcker in hela Upplandsleden. Bok och kartor kan beställas från oss. De finns också att köpa på Biotopia i Uppsala, samt bokhandlar och sportbutiker.

Vandra Upplandsleden

Karta över Upplandsleden i östra Uppland

Karta över Upplandsleden i västra Uppland samt Färnebofjärdens nationalpark

Översiktskarta och krysslista

I Naturbiblioteket kan du ladda ner översiktskarta över ledens etapper, samt en krysslista.

Översiktskarta

Krysslista över Upplandsledens etapper