Etapp 1:2

Knivsta–Forsbyån 5 km

0bca6a0bc646422ef4fffb949fdab02e_0766a184a829d4663b0edbac097ef765

Vitsippa. Foto: Gillis Aronsson

Längd: 5 km
Start: Knivsta
Slut: Forsbyån
Service: rastplats vid Forsbyån, med eldstad och bänkar
Vatten: café Hörnet i Knivsta kommunhus, tillgänglig vid caféets öppettider
Underlag: grusväg, skogsstig
Naturtyp: öppet odlingslandskap, granskog, lövskog, åstrand

Närkontakt med framrusande tåg kanske man inte förknippar med vandringsled. Västra sidan om stationen inne i Knivsta är utgångspunkten för denna etapp och startar med en rak grusväg längs rälsen. Men snart leder leden dig vidare ut i granskogen och till en rastplats vid den Forsbyån, på gränsen mot Stockholms län. Härifrån är det ett avbrott på leden fram till Sigtuna. För mer information, kontakta Sigtuna kommun: 08-591 260 00

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

gen (23)

Liljekonvaljer. Foto: Emelie Runfeldt