Slinga 23:1

Torslunda

78726cbbd65b6604d81b082b682e4b10_e5d299c28c9640e21ea6303a5d99b2a2

Vandring över Vånsjöåsen. Foto: Åsa Sjögren.

Längd: 7,5 km
Start/Mål: parkering vid Vånsjöåsens naturreservat
Service: Rastplats vid krönet av Vånsjöåsen
Vatten: nej, närmaste tillgängligt vatten är vid Torstuna kyrka
Underlag: stig på åsrygg, åkerväg, asfalt
Naturtyp: ås, jordbrukslandskap

Blommande backsippor, en vidsträckt utsikt, en grusgrop som blivit naturreservat (!) och tvåtusenåriga gravfält. Uppe på Vånsjöåsens krön är det gudagott att vara. Här finns en sju kilometer lång vandringsslinga i anslutning till Upplandsleden. Start och parkering vid Vånsjöåsens naturreservat en knapp mil norr om Enköping.

Vånsjöåsens naturreservat

Torslundaggropens naturreservat

Mer information: Naturkartan.se

gen - 2024-02-20T083118.191

Backsippa. Foto: Gillis Aronsson