Etapp 21

Siggeforasjön–Tenasjön 17,5 km

88f125a07e02594aad4459e98e37b603_0766a184a829d4663b0edbac097ef765

Du vandrar i både öppet landskap och mer sluten skog. Foto: Gillis Aronsson

Längd: 17,5 km
Start: parkering vid västra sidan av Siggeforasjön
Slut: norra änden av Tenasjön
Service: vindskydd med eldstad vid Siggeforasjön, Ramsmossen, Skärsjön. Badplats vid Skärsjön. Camping i Siggeforasjöns östra ände
Underlag: bitvis ojämn skoggstig, grusväg
Naturtyp:  odlingsbygd, barrskog, sjöar

Redan efter en kort bits vandring från parkeringen når du sträckans första vindskydd vid Siggeforasjöns strand. Dags för paus? Sedan tar flera kilometers skogsvandring vid. Du följer en lång sträcka längs små grusvägar genom skog och vacker odlingsbygd innan du når fram till Tenasjön. Flera fina rastplatser och sjöar längs vägen är perfekta ställen att vila på.

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

gen - 2024-02-19T153100.222

Vindskydd vid Ramsmossen. Foto: Anders Olander