Etapp 28

Veckholm–Härjarö 18 km

f7f8d37ecd77557045d2cefa535b7189_0766a184a829d4663b0edbac097ef765

Badplatsen Äppelnäsgrund på Härjarö. 

Längd: 18 km
Start: Veckholm
Slut: Härjarö
Service: Äppelnäsgrund och Blåhäll, med bad, bänkar, torrtoa mm
Vatten: nej, vattnet vid Veckholms kyrka är inte tjänligt att dricka
Underlag: grusväg, skogsstig, asfalt
Naturtyp:  öppet jordbrukslandskap, skog och Mälar-vik

Etapp 28 startar i det öppna jordbrukslandskapet i sydligaste Uppland och tar dig på skogsvägar och slingrande stigar ner till Mälarens strand.

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

Naturreservatet Härjarö.

gen (31)