Etapp 10

Kolarmora–Gimo 30 km

4a82b4e27f7c20e9604334b9b5539b6e_0766a184a829d4663b0edbac097ef765

Skogen dominerar på etapp 10. Foto: Karolina Vessby.

Längd: 30 km
Start: Kolarmoraån
Slut: vid Gimo herrgård.
Service: vindskydd vid Kolarmoraån och vid sjön Gisslaren.
Vatten: kran på väggen av rött hus vid Skäfthammars kyrka, alltid tillgängligt
Underlag: delvis ojämn skogsstig, grusväg, asfalt
Naturtyp: blockig barrskog

Välkommen ut på Upplandsledens längsta etapp! Vandringen går omväxlande på stigar, skogsvägar och grusvägar genom nästan obebodda trakter. Du går längs Kolarmoraån genom blockrik skog till den långsmala sjön Gisslaren, ut över hyggen och vägar för att sluta i bruksorten Gimo. Vandringen är ändå ganska lätt, men eftersom inte så många går här är stigen ibland smal.

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

gen (90)

Vindskydd vid Kolarmoraån. Foto: Karolina Vessby