slinga 24:1

Äs puss

a0252fa77e0c120afb35ffd5d284e9f6_0766a184a829d4663b0edbac097ef765

Äs puss. Foto: Emelie Runfeldt.

Längd: 2,5 km
Start/Mål: Äsåsens parkering
Service: två rastplatser, uppe på åsen
Vatten: Härnevi plantskola, tillgängligt på deras öppettider
Underlag: stig i öppen mark och i skogsmark
Naturtyp: betad kulturmark, åsrygg, sjö

Gamla stigar förbi fornlämningar, en sjö med blodiglar och välordnat för vandraren. Med högsta höjden i Härnevi har du på denna slinga garanterat fina rastplatser med milsvid utsikt.

Mer information: Naturkartan.se

gen - 2024-02-20T084912.363

En puss kan vara en sjö! Foto: Upplandsstiftelsen