Etapp 4

Länna-Almunge 10 km

ab2df8a9697987996b8459554e4c4489_000aa6c1b982b1433367e39de3e056e7

Längd: 10 km
Start: Kopphagen i södra utkanten av Länna.
Slut: intill Almunge skola, korsningen väg 282 och väg 273
Service: vindskydd och eldstad vid Långsjön, grillplats i södra utkanten av Almunge
Vatten: vid den lilla kryddtärdgården vid Torslund hembygdsgård och vid Almunge kyrka, i kranar på kyrkogården maj-okt, samt på toalett dagtid.
Underlag: jämn skogsstig, grusväg, asfalt
Naturtyp: blandskog, sjö, jordbruksmark

En dansbana, skogsstigar och mot slutet en hembygdsgård. Här får du en trevlig och omväxlande etapp med vandring genom skog och längs mindre vägar genom delvis öppet landskap. Sträckan är till allra största delen lättgången. Du passerar en rastplats med vindskydd vid Långsjön.

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

gen

Äntligen, snart paus! Foto: Upplandsstiftelsen