Etapp 12

Österbybruk–Risön 19 km

fa2620357ced28d2a9337997b9862c9c_0766a184a829d4663b0edbac097ef765

Kungaspången genom Florarnas naturreservat. Foto: Emelie Runfeldt.

Längd: 19 km
Start: Österbybruks bruksmiljö.
Slut: Risön
Service: rastplats vid Grillholmen, vindskydd, eldstad, torrtoalett mm vid Stormon
Vatten: vid buss-station vid Österbybruk, tillgänglig året runt, kran på toalett vid Films kyrka, i ekonomibyggnaden, öppet året om samt kran på en av byggnaderna vid Risön, tillgängligt maj-okt
Underlag: jämn skogsstig, spänger, lite asfalt
Naturtyp: barrskog, myrmark

Etapp 12 börjar med kulturhistoria i den gamla bruksorten Österbybruk och slutar med en vandring tvärs igenom Florarnas naturreservat. Här går du i skog och på spänger över vidsträckta folktomma myrmarker.

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

Florarnas naturreservat

gen (92)

Risön. Foto: Upplandsstiftelsen