Etapp 15

Västland–Marma 17,5 km

f6759c402ca62db4728de5ef3364941d_0766a184a829d4663b0edbac097ef765

Välkommen till Honolulu! Foto: Emelie Runfeldt

Längd: 17,5 km
Start: Västlands kyrka
Slut: Marma, intill Marmafjärden
Service: vindskydd vid Västland, raststugan Honolulukojan, vindskydd och eldstad vis Dalälven en bit innan etappmålet
Vatten: vid Västlands kyrka, i kran till höger om församlingshemmets ingång
Underlag: mestadels skogsstigar, i början och slutet lättvandrade, i mitten bitvis steniga.
Naturtyp: barrskog, Dalälvens strand

Honolulu – i Tierpsskogarna! Varför raststugan på denna skogliga etapp heter Honolulu vet kanske ingen. Du passerar berghällar vid Tingshällarna och mot slutet blir underlaget med sandigt. Du närmar dig då Marma vid Dalälven. Du kan lätt ta dig med tåg och buss till starten och med tåg från Marma.

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

gen (95)

Vila mjukt på fönsterlaven vid Tingshällarna. Foto: Lisel Hamring