Etapp 1:0

Studenternas IP-Sunnersta 11,5 km

aac707aee12c975a65d332f93ac72a89_98c984ad810fe2bfaf4075cfa67bc946

Längd: 11,5 km
Start: Studenternas IP
Slut: Sunnersta friluftsområde
Service: grillplats på Kronåsen, Lyssnaängsbadet, Sunnerstabadet samt vid Sunnerstaåsens friluftsområde. Även café, skidbacke, uthyrning, toa mm vid friluftsområdet.
Vatten: i kran på Lyssnaängens badplats, från maj till augusti
Underlag: ojämn skogsstig, tillgängliggjort underlag, grusad skogsstig
Naturtyp: blandskog, tallskog, betesmarker, sjöstrand

Tänk att vandra över en mil genom varierad natur och ändå inte lämna staden! Etappen följer Gula stigen från Studenternas i centrala Uppsala till Sunnersta invid Mälarens strand. Du vandrar bland annat uppe på Uppsalåsen, mellan tallstammar, över betesmarker och in i en lummig ravin.

Hela etapp-beskrivningen:  Naturkartan.se

gen