Turförslag

Till och från leden med buss

blommande-vagkanter-er-1-1.jpg

Ta bussen till leden

Här hittar du en sammanställning av de etapper och sträckor av Upplandsleden som du kan komma till och från med kollektivtrafiken.

Etapp 1:0
Studenternas IP–
Sunnersta, 11,5 km
 
Busshållplats vid starten: Akademiska sjukhuset, precis där leden börjar 
Busshållplats vid slutet: Sunnerstaåsen, leden passerar 
Övrigt: Det finns flera hållplatser i närheten av leden hela vägen vilket gör att det är lätt att korta av turen.
Etapp 1:0

Etapp 1 + del av etapp 2
Sunnersta–Moralund, 11 km
Busshållplats vid starten: Sunnerstaåsen, leden passerar
Busshållplats vid slutet: Moralund, leden passerar
Övrigt: Bra turtäthet vid båda hållplatserna, även helger.
Etapp 1
Etapp 2

Del av etapp 1 + etapp 1:1
Sunnersta–Knivsta station, 17 km 

Busshållplats vid starten: Sunnerstaåsen, leden passerar
Busshållplats/tågstation vid slutet: Knivsta station
Övrigt: Bra turtäthet vid båda hållplatserna, även helger.
Etapp 1
Etapp 1:1

Etapp 4
Länna–Almunge, 10 km
Busshållplats vid starten: Bruksgatan, 400 m in på etappen
Busshållplats vid slutet: Almunge skola, 300 m från leden.
Övrigt: Bra turtäthet vid båda hållplatserna, även helger.
Etapp 4

img-7203.jpg

Södersjöns badplats.

Etapp 5
Almunge–Södersjön, 4 km

Busshållplats vid starten: Almunge skola, 300 m från leden.
Busshållplats vid slutet: Rånäs vägskäl, 0,3 km från leden.
Övrigt: Bra turtäthet vid båda hållplatserna, även helger.
Etapp 5

Etapp 6
Södersjön–Knutby, 17 km

Busshållplats vid starten: Rånäs vägskäl, 0,3 km från leden.
Busshållplats vid slutet: Knutby Björkgården, leden passerar.
Övrigt: Bra turtäthet vid båda hållplatserna, även helger.
Etapp 6

Del av etapp 9 + etapp 8 + etapp 7
Kasbol–Knutby, 26,5 km

Busshållplats vid starten: Kasbol vid Hallstaviksvägen. Leden passerar.
Busshållplats vid slutet: Knutby Björkgården, leden passerar.
Övrigt: Endast ett fåtal turer till Kasbol på helger, därför är det bäst att starta vandringen från det hållet.
Etapp 9
Etapp 8
Etapp 7

Slinga 11:1
Damledenslingan, 12 km

Busshållplats: Gimo bussterminal, leden passerar. Härifrån är det ca 1 km vandring längs leden fram till platsen där slingan startar.
Övrigt: Bra turtäthet, även helger.
Slinga 11:1

osterbybrukslingan.jpg

Vandring genom Österbybruk.

Slinga 12:1
Österbybrukslingan, 6 km

Busshållplats: Österbybruk bussterminal, leden passerar.
Övrigt: Bra turtäthet, även helger.
Slinga 12:1

Etapp 15
Västland–Marma, 17,5 km

Busshållplats vid starten: Västlands kyrka, leden passerar
Busshållplats/tågstation vid slutet: Marma station, 0,5 km från leden.
Övrigt: Helgtrafik till Västlands kyrka varannan timme. Täta turer vardagar.
Etapp 15

Etapp 16
Marma–Älvkarleby, 13 km

Busshållplats vid starten: Marma station, 0,5 km från leden.
Busshållplats/tågstation vid slutet: Älvkarleby station.
Övrigt: Även möjligt att ta bussen från hållplats Tensmyra söder om naturreservatet Gropholmarna.
Etapp 16 

Etapp 20 + 20:1
Tärnsjö-Råsbo, 19,5 km

Busshållplats vid starten: Tärnsjö centrum, ca 1 km från etappstarten vid Nora kyrka.
Busshållplats slut: Råsbo vägskäl. 
Övrigt: Bra kommunikationer mellan Uppsala och Tärnsjö, även på helgen (varannan timme).
Etapp 20
Etapp 20:1

Etapp 20:2
Huddunge–Råsbo, 10 km

Busshållplats vid starten: Huddunge, leden passerar
Busshållplats vid slutet: Råsbo vägskäl.
Övrigt: Det går endast ett fåtal turer per dag till Huddunge, ej helger. Därför är det bäst att starta vandringen där.
Etapp 20:2

img-8601.jpg

Rastplats på Kyrkåsen inne i Enköping.

Del av etapp 24 + del av slinga 25:1
Enköpings station-Slalomvägen, 6 km

Busshållplats vid starten: Enköpings station, leden passerar här, en etappskylt finns nära stationshuset, på södra sidan.
Busshållplats vid slutet: Slalomvägen, leden passerar här över Bredsandsvägen.
Övrigt: Bra kommunikationer, även på helger.
Etapp 24
Slinga 25:1

Slinga 25:1
Bredsandslingan, 6, 12 eller 15 km

Busshållplats vid starten: Slalomvägen, där leden passerar över Bredsandsvägen. Alternativt solgatan, för start vid Gånstagården.
Busshållplats vid slutet: Samma som ovan, alternativt går det att ta bussen tillbaka från Bredsand.
Övrigt: Bra kommunikationer, även på helger.
Slinga 25:1

Del av etapp 25 + etapp 25:2
Rickeby–Gånsta, 10,5 km

Busshållplats slut: Rickeby
Busshållplats start: Solgatan, nära Gånstagården.
Övrigt: Det finns också möjlighet att ta buss från Hemsta vägskäl, då blir vandringen 1,5 km kortare. Buss till Rickeby går ca varannan timme på helger, därför är det bra att börja från det hållet.
Etapp 25
Etapp 25:2

Slinga 29:1
Björkbackaslingan, 5 km

Busshållplats/tågstation: Bålsta station
Slinga 29:1

img-0861.jpg

Rastplats vid Kvarnkojan, i Granåsens naturreservat.

Del av etapp 29
Bålsta-Ekilla, 5 km

Busshållplats vid starten: Bålsta station
Busshållplats vid slutet: Yttergrans kyrka, leden passerar alldeles intill, på östra sidan av landsvägen.
Etapp 29

Etapp 29
Bålsta–Häggeby, 13,5
Busshållplats vid starten: Bålsta station.
Busshållplats vid slutet: Häggeby kyrka, leden passerar här.
Etapp 29

Etapp 30
Häggeby–Skokloster, 9,5
Busshållplats vid slutet: Häggeby kyrka, leden passerar här.
Busshållplats vid slutet: Skokloster slott
Övrigt: Bra kommunikationer, men på helger går bussen ca varannan timme.
Etapp 30