Vandra i Uppland

Vi förvaltar Upplandsleden och Salstaleden. Här kan du läsa om dem, och få tips på andra vandringsleder i länet.

Upplandsleden och Salstaleden

Den 55 mil långa Upplandsleden slingrar sig genom länets åtta kommuner, från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. Den bjuder på vandring längs tätortsnära stigar, genom djupa skogar, över öppna vidder, förbi skogssjöar och genom ett historiskt landskap med rik brukshistoria. historia. Orange markering på träd och stolpar visar dig vägen genom Uppland.

En 7 km lång led längs med Vattholmaåsen, över Fyrisån och förbi Salsta slott. Leden går mellan tågstationerna i Skyttorp och Vattholma.

Fler vandringstips!

Naturkartan

Gör en vandring i ett naturreservat eller ett friluftsområde. I Naturkartan hittar du massor av tips: Naturkartan.se/uppsalalan. 

Andra längre leder i länet

Vikingaleden, en vandringsled med pilgrimsstatus.

Tätortsnära gröna stråk i Österbybruk