Etapp 24

Härnevi IP–Gånsta 17 km

a0252fa77e0c120afb35ffd5d284e9f6_0e9247866b2664b2ac27e237a4225222

Längd: 17 km
Start: Härnevi IP
Slut: Gånsta
Service: rastplats med bänkar, bord, eldstad, toalett och dricksvatten vid Härnevi IP, rastplats med bänkar vid sjön Äs puss, två rastbord uppe på Äsåsen
Vatten: vid Härnevi kyrka under sommarhalvåret, samt vid Härnevi plantskola, vid öppettider
Underlag: jämn skogsstig, grusväg, asfalt
Naturtyp:  skog och öppet jordbrukslandskap

Etapp 24 är lättgången och går genom ett flackt och öppet jordbrukslandskap. Mestadels längs små grus- och skogsvägar och mot slutet längs gator, stigar och gångvägar genom Enköping.

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

gen - 2024-02-19T161150.806

Även vägkanten blommar, inte bara Enköpings parker. Foto: Lisel Hamring