Slinga 12:2

Florarna

3eb407b561a383ed1687a36e66695645_30e40efce688cba09975bdeef8a47930

På spänger över Storfloran Foto Berndt Godin

Längd: 10 km
Start/Slut: Stormon, Vika, Risön
Service: vindskydd Stormon, rastplatser Grillholmen, Staffansholmen och Risön. Övernattnings-stuga i Risön och Västergärdet
Vatten:  kran på en av byggnaderna vid Risön, tillgängligt maj-okt
Underlag: skogsstig, spång
Naturtyp: skog, myr

Doftande myrar, spelande orrar och en stor dos vildmark. En vandring i Uppsala läns största naturreservat är en verklig naturupplevelse. Här dominerar täta, gamla skogar omväxlande med öppna myrar och mörka skogssjöar.

Mer information: Naturkartan.se

Florarnas naturreservat

gen - 2024-02-20T081959.069

En vandring i mossiga marker. Foto: Lisel Hamring