Etapp 20

Nora kyrka/Tärnsjö–Östa 10 km

7dfb1880679b938524fcd96a51fcd0f1_0766a184a829d4663b0edbac097ef765

Här går starten på Etapp 20. Foto: Upplandsstiftelsen

Aktuellt, juni 2024

Just nu är det svårt att ta sig fram och hitta längs den här etappen på grund av bristande tillsyn och skötsel. Vi rekommenderar att du väljer en annan etapp för din vandring.

 

Längd: 10 km
Start: Nora kyrka
Slut: Östa/Gröna Kunskapshuset
Service: vindskydd med eldstad vid Stenharsudd, Östa naturreservat, ett stort friluftsområde, Ingbo källor
Vatten: naturlig källa i Ingbo källor, kran vid Nora kyrka apr-okt, samt på toalett året om, vid receptionen i Östa, vid öppettider
Underlag: grusväg, bitvis kuperad skogsstig
Naturtyp:  kulturmarker, barrskog, lövskog

Vandra på gamma kyrkstig, vila vid Nordmyrasjön och njut av utsikten här. Etapp 20 startar vid Nora kyrka i utkanten av Tärnsjö. Vandringen går genom gammal kulturbygd och skog. Du följer skyltarna mot Östa naturreservat och vandrar här geom ett av Sveriges fem biosfärområden, älvlandskapet Nedre Dalälven.  En avstickare från leden går till naturreservatet Ingbo källor och till en parkering vid Ljusbäck.

Hela beskrivningen av etappen: Detaljerad information och karta i Naturkartan.se

Ingbokällornas naturreservat

Östa naturreservat

gen - 2024-02-19T152421.722

Om våren, om våren – då är det allra bäst: vitsippor! Foto: Upplandssleden