Vandra Upplandsleden - Karta västra Upplandsleden

gen (7)

KARTA UPPLANDSLEDEN Färnebofjärden och västra Upplandsleden

Utgiven 2021

Pris: 160 kr inkl. porto

Denna karta täcker Upplandsleden från Siggefora via Enköping till Härjarö, samt etapp 19 och 20 runt Tärnsjö och hela Färnebofjärdens nationalpark. Kartan är tryckt på vattentålig Tyvek®

Covers the Uppland trail north and south of Enköping, around Tärnsjö and Färnebofjärden national park.