Vandring

Frågor & svar

Här får du svar på dina frågor om Upplandsleden

En människa sitter i öppningen på ett tält. I bakgrunden syns gles tallskog och solen.

Allemansrätten

Längs större delen av Upplandsleden, förutom där den går genom naturreservat, gäller allemansrätten. Allemansrätten ger oss fantastiska möjligheter att vistas i skog och mark. Grundregeln är: ”inte störa, inte förstöra”. Visa hänsyn till djur och natur, boende och markägare. Här kan du läsa mer:

Allemansrätten

Om leden

Hur är leden utmärkt?

Upplandsleden är märkt med orange färg, antingen på träd eller särskilda stolpar och vägvisare.


Orange markering leder dig rätt. 

Hur hittar man starten på etappen?

I etappbeskrivningen för varje etapp finns startpunkten angiven. Om du går in i Naturkartan finns vägbeskrivning under varje etapp.

Var parkerar man?

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid etapp nr 1, 1:2, 10 och 17.

Kan man nå leden med buss?

I Naturkartan kan du se de busshållplatser som finns i anslutning till leden. Tyvärr är det dåliga bussförbindelser till många av etapperna. Under Turförslag har vi samlat tips på etapper som du kan ta dig till och från med kollektivtrafiken.

Hur ser underlaget ut?

Leden går för det mesta på skogsstigar och grusvägar. Vissa skogsstigar är steniga och ojämna, som etapp 2 runt Eda eller etapp 9 längs sjön Vällen. Andra stigar är mer lättvandrade, som etapp 16 som går över sandiga marker längs med Dalälven. Läs mer om underlaget i beskrivningnen för respektive etapp.

Finns det slingor att gå?

Ja, leden har 14 olika slingor, där du börjar och slutar på samma plats. Med en bra karta kan man också skapa sin egen slinga med hjälp av mindre vägar eller andra stigar i området.

Vad behöver jag för karta?

Tillsammans med Calazo förlag har Upplandsstiftelsen tagit fram två kartor som tillsammans täcker in hela Upplandsleden. De heter Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden. Upplandsledskartorna finns att köpa på Biotopia eller via vår beställningssida.
Digitalt finns hela leden på karta i appen Naturkartan.

Var finns det vatten?

Längs leden finns flera platser där du kan fylla på vatten, vid mackar, i pumpar, vid kyrkor, vid badplatser mm. I Naturkartan finns en särskild symbol för vatten, klicka på symbolen för att läs mer om var vattnet finns. Det finns sällan skyltning till vattnet ute längs leden.

Var kan jag tälta?

Enligt allemansrätten får du tälta något dygn i naturen, utan att fråga markägaren om lov. Men du måste göra det på en plats där du inte stör, eller är för nära någons tomt. Ofta går det att tälta i anslutning till vindskydden längs leden. Om du klickar på vindskyddsymbolerna i Naturkartan finns information om ifall platsen är lämplig för tältning eller ej. I naturreservat gäller särskilda regler.

Läs mer om allemansrätten och tältning.

Finns det vindskydd, om man inte vill bära med sig tält?

Längs de flesta etapperna finns vindskydd att övernatta i. Vindskydd har tre väggar och tak, och en sida som är öppen. Vindskydden är fria att använda och går inte att boka. I Naturkartan ser du var längs leden som det finns vindskydd.

Kan jag elda?

Vid vindskydden och på några andra platser längs leden finns eldstäder. Normalt ska det finnas ved, men vill du vara säker så lägg ner några vedträn i ryggsäcken. Allemansrätten tillåter dig att samla små kvistar från marken för din eld, men inte att bryta kvistar från levande träd. Håll koll på eventuella eldningsförbud på: Länsstyrelsen Uppsala läns webbsida eller i appen Brandrisk ute från MSB.

Finns det övernattningsstugor längs leden? Kan man boka dem?

Ja, det finns ett antal öppna stugor längs leden där man kan övernatta. Stugorna är fria för vem som helst att använda och går inte att boka. Man samsas om man är flera. Storleken och standarden i stugorna är lite olika, läs mer om respektive stuga i Naturkartan.


Honolulukojan, etapp 15.

Om att vandra

När kan man vandra? Hur tidigt/sent på säsongen?

På hösten vandrar du till snön lägger sig, eller längre. På våren kan det vara översvämning lokalt på leden efter snösmältning. Allt beror på om det faller mycket snö under vintern. Att gå i mjuk, djup blötsnö i skog är tungt och blött. När det ligger snö kan det också vara svårt att se stigen.

De föreningar och entreprenörer som sköter leden är ute och röjer och målar i mitten/slutet av april. Innan dess kan det ligga träd som fallit över leden under vintern.

Hur långt går man på en dag?

Räkna med ett vandringstempo på cirka tre kilometer per timme på en ojämn skogsstig. Det är så klart olika från vandrare till vandrare vad en lagom dagsetapp är. Hur långt man hinner på en dag beror också på ledens underlag. En lagom dagsetapp med tung ryggsäck kan vara 10-15 km.  När du går med barn kan det räcka med någon kilometer.

Hur stor ryggsäck behöver man?

För en dagstur passar en ryggsäck på 25-30 liter. Bär du tält kan du behöva en ryggsäck på över 50 liter. Ryggsäcken bör ha avlastande höftbälte.

Vad bör man ha med sig?

Ta med något att äta och dricka – en vattenflaska är ett måste men kanske också en varm dryck. Även om du inte är hungrig när du går hemifrån kommer du garanterat att bli det. Sittunderlag är bra att ha.

Vad ska jag ha på mig

Vår och höst, och blöta somrar, kan det vara blött längs leden. Då behöver du kängor eller stövlar.  Men när det är torrt ute räcker vanliga gymnastikskor ofta fint. Över de blötaste partierna finns spänger. Klä dig efter väder och ta med en extra tröja eller jacka att ta på vid rast.

Mygg och fästingar

Räkna med att det finns mygg i skogen även dagtid på sommaren, särskilt i områden med mycket våtmarker. Ta med myggstift. Det finns fästingar i skog och mark. Efter vandringen är det bra att se efter så att ingen har satt sig fast på kroppen.

Hur gör jag med toalettbesök?

På några rastplatser finns dass, de finns utmärkta i Naturkartan. Om du behöver uträtta dina behov i skogen, gräv ner det du lämnar ordentligt så att det inte hittas av djur eller andra vandrare. Släng ej våtservetter, blöjor eller bindor i naturen, de innehåller plast och tar lång tid att brytas ner.

Var lägger jag skräpet?

Det finns inga soptunnor längs leden. Ta för vana att ha några extra påsar i ryggsäcken för att enkelt kunna ta med dig allt skräp hem, eller till närmaste soptunna.

Cykla och rida på leden

Tänk särskilt på att:

  • undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna

Får man cykla på leden?

Att cykla i skogen ingår i allemansrätten, så länge man gör det utan att störa eller förstöra.

Upplandsleden är i första hand en vandringsled. Upplandsstiftelsen har avtal med alla markägare, som upplåter sin mark för en vandringsled. Därför måste du visa hänsyn både mot vandrare och mot underlaget. Ta det lugnt när du möter dem som springer eller vandrar. Som cyklist ska du också undvika mjuka stigar och våtmarker för att inte lämna spår när det är blött och mjukt i markerna. För regelbunden eller organiserad verksamhet behöver du tillstånd från markägare.

Får man rida på leden?

Att rida i skogen ingår i allemansrätten, så länge man gör det utan att störa eller förstöra. Det är olämpligt att ge sig ut när det är blött och mjukt i markerna eftersom stigen då lätt blir söndertrampad. Upplandsleden är i första hand en vandringsled. Upplandsstiftelsen har avtal med alla markägare, som upplåter sin mark för en vandringsled. Visa hänsyn till vandrare och andra som rör sig på leden. För organiserad verksamhet måste man ha tillstånd av  markägare.

Vad är Allemansrätten?

Inte störa, inte förstöra. Så kan Allemansrätten enklast sammanfattas. Vår fria rätt att vistas i skog och mark kommer med ett antal skyldigheter. Läs mer.

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

Tänk särskilt på att:

  • undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
  • undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker
  • anpassa körsätt efter underlag
  • grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde.

Förvaltning och skötsel av leden

Vem sköter Upplandsleden?

Upplandsstiftelsen är huvudman för Upplandsleden. Detta gäller den del av leden som ligger i Uppsala län. De olika kommunerna i länet, i samarbete med föreningar och entreprenörer,  utför själva underhållsarbetet av leden: märkning, ved, röjningsarbete, vägvisare mm.

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Du kan kontakta oss på Upplandsstiftelsen på e-post: info@upplandsstiftelsen.se

För frågor kring leden i Stockholms län, hör av dig till aktuell kommun.

Upplandsstiftelsen

Naturvård & friluftsliv

icon-1

Vårda & värna

Växter, djur och naturmiljöer från skog till hav.

hiking

Natur för alla åldrar

Vi vill få fler att må bra i naturen och lära sig om den.

house-chimney-heart

Tillgängliggör & äger

Campingar, stugor och natur som du kan besöka.

Våra samarbeten och finansiärer