Sjöar, vattendrag och våtmarker

Sjöar, vattendrag och våtmarker

Sjöar, vattendrag och våtmarker återfinns i hela länet och skiljer sig markant åt beroende på var i länet det är. Speciella för Uppland är gluparna – de tidvis vattenfyllda sänkorna med underjordiska till- och utlopp. I stora delar av länet har människan under lång tid påverkat landskapets vattenmiljöer negativt.

Hjälper naturen hejda genomflödet av vatten

Sjöars och våtmarkers ytor har sänkts av människan för att minska de vattenfyllda ytorna i landskapet och därmed öka jordbruksmarken. Åar och bäckar har rätats ut och rensats för att vattnet ska rinna förbi snabbare och försvinna så fort som möjligt. Dammar har byggts för att användas till kvarnar, sågar och elkraft.

Genom dessa ingrepp har viktiga ekologiska funktioner försvunnit. Det vatten som naturen så väl behöver rinner igenom alltför snabbt igenom landskapet och därför är behovet av åtgärder som återställer de ekologiska funktionerna mycket stort.

 

20080311i-back-o-om-skadevi-nno-300ppi-ga-.jpg

Vårt arbete här

Vi återskapar vattenmiljöer för att många olika arter ska kunna trivas både i och runt bäckar, sjöar och våtmarker.