Naturområde

Lortfjärden

En besöksvänlig våtmark – välkommen!

Om Lortfjärden

Lortfjärden är en tätortsnära våtmark. Den har restaurerats för att gynna kustens fiskar och andra arter som trivs i eller vid en våtmark. Delar av området har stängslats och nu betar kor runt Lortfjärden och håller markerna öppna. Som besökare kan du gå en stigslinga runt området med rastplatser och fin utsikt över våtmarken.

lortfjarden-tomas-lr.jpg

Skötsel

img-9379.jpg

Fakta om Lortfjärden