Kulturlandskap

Kulturlandskapets natur

Kulturlandskap kallar vi områden som påverkats av människan, exempelvis genom jordbruk. Här finns betesmark, skogsbryn och andra värdefulla biotoper.

Rikt på arter

Norra Upplandskusten och dess skärgård har ett unikt kulturlandskap, även ur ett internationellt perspektiv. Det är ett gammalt jordbrukslandskapet med en lång traditionell skötselhistoria, med hög kalkhalt i berggrunden och skärgårdens klimat. I vårt land är det i dessa ogödslade hagar och ängar som man hittar flest arter. Åtminstone 600–700 kärlväxter av de totalt cirka 1 700 som finns i Sverige kan förekomma här.

dsc-0331-1.jpg

Vårt arbete här

I kulturlandskapet arbetar vi för att gynna den biologiska mångfalden, sprida kunskap och bidra till landsbygdsutveckling.