Att lära in ute

Grundskola

Utomhuspedagogik ger eleverna nya perspektiv på skolans alla ämnen. 

Grundskola

Ute finns plats för rörelse. Den ökar koncentrationen samtidigt som det finns mycket att upptäcka i naturen. Undervisning utomhus i skolans närmiljö gör att läroplanens ämnen kan bearbetas samtidigt som lärande för hållbar utveckling och andra komplexa begrepp kan konkretiseras.

Positiva effekter av utomhuspedagogik i grundskolan

  • Alla sinnen stimuleras utomhus och gör att eleverna minns bättre. 
  • Fysisk aktivitet är bra för kroppen, hälsan och sömnen.
  • Eleverna får en relation till naturen – det skapar förutsättningar för att bry sig om den.
  • Utomhuspedagogik är ett arbetssätt där platsen och upplevelsen förstärker lärandet. 
  • Praktik och teori i växelverkan ger en djupare och mer bestående kunskap. 

Så här kan vi hjälpa till

  • Vi fortbildar pedagoger för att utveckla utomhuspedagogiken i Uppsala län.
  • Alla våra aktiviteter är förankrade i grundskolans läroplan (Lgr 22). 

Hur, vad och varför är vanliga pedagogiska frågor som användas i undervisning. När vi undervisar utomhus lägger vi till var och när. Det är för att platsen blir extra betydelsefull för undervisningen. I den finns båda dimensionerna var och när och det skapar ett mångdimensionellt lärande. En viss plats kan ge ett historiskt perspektiv, förståelse för en händelse eller en autentisk upplevelse.

Forskning visar att när undervisningen ute växelverkar med teoretiskt förvärvade kunskaper fördjupas förståelse och kunskapen blir mer bestående. 

Utdrag ur Lgr22

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” 

IMG_6929