Leka och lära ute

Förskola

När barnen får upptäcka och utforska sin närmiljö med alla sinnen så förstärks lärandet samtidigt som deras fysiska förmågor stimuleras. 

Förskola

Många av förskolans aktiviteter kan flyttas ut, till gården, parken, skogsdungen eller närmaste gräsmatta. Det viktiga är att barnen kan utforska och leka sig till kunskap om sig själva, omvärlden och naturen. 

Trots enkelheten behöver den som är pedagog så klart förbereda sig för att organisera och genomföra utomhusundervisning. Här kan Upplandsstiftelsen hjälpa till med kompetensutbildning av förskolepedagoger.

Positiva effekter av utomhuspedagogik i förskolan

  • Alla sinnen stimuleras utomhus och gör att barnen minns bättre 
  • Fysisk aktivitet är bra för kroppen, hälsan och sömnen
  • Risken att smittas av sjukdomar minskar utomhus -fördel för både barn och pedagoger
  • Barnen får en relation till naturen – det skapar förutsättningar för att bry sig om den

Så här kan vi hjälpa till

 

 

Kurser

Här kan du läsa om våra aktuella kurser: Kurser 2024

 

20070509c-lind-blad-lindnas-300ppi-ga-.jpg