Kurs

Förskola

Här kan du läsa om våra kurser för förskolepedagoger.

Kurser 2024

Vi arrangerar återkommande kurser inom utomhuspedagogik tillsammans med Uppsala naturskola. På dem visar vi praktiskt hur man kan arbeta mot målen i Lpfö 18 samtidigt som barnen får upplevelser i och av naturen. Kurserna riktar sig främst till dig som redan är förskolepedagog.

Kursdagar 2024

  • Utforska naturen – växter, djur och ekologiska samband – tisdag 21 maj 2024
  • Leka och lära språk ute – tisdag 28 maj 2024
  • Naturvetenskap och teknik – fredag 30 augusti 2024
  • Leka och lära matematik ute – måndag 16 september 2024

Det här gör vi på kursen:
Kursdagarna börjar med fika och en bakgrund till dagens ämne. Sedan består större delen av dagen av att praktiskt få pröva på sådant man sedan kan göra med sin barngrupp. Utgå ifrån att vi är utomhus hela dagen. Det finns dock möjlighet att gå inomhus eller sitta under tak de stunder när vi mest ska prata.

Var:
Vi håller vi till runt Naturskolans hus (Uppsala Naturskola, Hammarskogs friluftsområde
Hitta hit ) under alla kursdagarna, utom under Utforska naturen den 21 maj.

Ta med:
Ta med kläder för utebruk och egen lunch. De flesta dagarna kommer det att finnas eld till lunchen, (inte på Utforska naturen 21 maj), så att det går bra att grilla något. Ta också med kamera och anteckningsmaterial om ni vill.

Kostnad:
Dagarna kostar 1 500 kr + moms per person och dag. Anmäl dig senast en månad före aktuell kursdag. Dagarna är fristående, så anmäl dig till en eller flera. Vid förhinder kan en annan person än den som är anmäld delta. Vid avanmälan senare än två veckor före kursdagen tar vi ut halva kursavgiften.

Anmälan:
Mer detaljerad info om kursdagen kommer till din mejl efter anmälningstidens slut.

Du anmäler dig till kursdagarna via länken här >>
(rulla ner på den nya sidan för att fylla i fomuläret)

Kursledare:
Stina Lindblad, Upplandsstiftelsen, och Anna Aldén, Uppsala Naturskola. Stina och Anna utveckla kurserna – men mycket är sig likt från år till år. Både Stina och Anna har tjugo års erfarenhet av att leda grupper av barn, elever och vuxna – utomhus.  Anna har en bakgrund som naturbrukslärare och Stina är biolog. Johan Lindell, biolog och naturinspiratör på Upplandsstiftelsen, samt Frida Sjösten, biolog och fågelskådare, är kursledare på Utforska Naturen den 21 maj.

Om du har frågor:
Stina Lindblad, stina.lindblad@upplandsstiftelsen.se, 0727-324979
Anna Aldén, anna.alden@uppsala.se, 070-8563802

Böcker:
Böckerna vi hänvisar till går att beställa från Outdoor teaching. De finns också att köpa på plats på Naturskolan (swish eller faktura). Om ni köper böckerna av oss slipper ni fraktkostnaden från förlaget men priset är detsamma.

Utdrag från Lpfö 18

 “En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.” 

 “Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.” 

20070509c-lind-blad-lindnas-300ppi-ga-.jpg