Hitta vardagsspråket ute

Svenska för invandrare, SFI

Utevistelse skapar nya typer av samtal. Det ger också möjlighet att lära sig nya ord och lära känna naturen där man bor. 

Svenska för invandrare, SFI

Genom att vara utomhus får eleverna möjlighet att lära känna en ny hemmamiljö. De kan också upptäcka likheter och skillnader i naturen, här jämfört med hemlandet. För att kunna beskriva det de ser, upplever och undrar över så behöver de nya ord som de kan få hjälp att hitta.  

Positiva effekter av utomhuspedagogik i SFI

  • Att hitta i sin närmiljö leder till trygghet och mindre isolering.  
  • Upptäcka nya platser dit man kan ta med sin familj. 
  • Fysisk aktivitet är bra för kroppen, hälsan och sömnen.
  • Ord fastnar bättre när de är kopplande till en upplevelse. 
  • Eleverna får en relation till naturen – det skapar förutsättningar för att bry sig om den. 

Så här kan vi hjälpa till

  • Vi erbjuder kurser för pedagoger – kontakta gärna oss för att skräddarsy en kurs som passar er.

 

IMG_7502