Att lära in ute

Gymnasium

Undervisning i skolans närmiljö bidrar till att göra lärande för hållbar utveckling och andra komplexa begrepp lättare att förstå. 

Gymnasium

Undervisning ute för äldre elever kan innehålla både etiska dilemman och möjligheten att prova olika lösningar på komplicerade problem. I undervisning utomhus får den geografiska platsen en framträdande roll. Ungdomarna får träna och stärka sin handlingskraft i ämnesintegrerade aktiviteter kopplade till läroplanen.

Positiva effekter av utomhuspedagogik i gymnasium

  • Alla sinnen stimuleras utomhus och gör att eleverna minns bättre. 
  • Fysisk aktivitet är bra för kroppen, hälsan och sömnen.
  • Eleverna får en relation till naturen – det skapar förutsättningar för att bry sig om den.
  • Utomhuspedagogik är ett arbetssätt där platsen och upplevelsen förstärker lärandet. 
  • Praktik och teori i växelverkan ger en djupare och mer bestående kunskap.
  • Upplevelser i staden kan kopplas till ett ämnesintegrerat lärande. 

Så här kan vi hjälpa till: Fyrisåvandringen

  • Varje höst erbjuds gymnasieklasser att delta i Fyrisåvandringen – en ämnesintegrerad vandring i tid och rum längs Uppsalas pulsåder.
  • Den 6 km långa vandringen innehåller praktiska aktiviteter med fokus på biologisk mångfald, hållbar samhällsutveckling och framtida utmaningar.  

Här finns mer information och anmälan. 

Utdrag från Lgy22 som stödjer utomhuspedagogik

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” 

 “Skolan ska även sträva efter att ge eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter.” 

IMG_4027