Fyrisåvandringen

Fyrisåvandringen - följer Fyrisån från forntid till framtid

Fyrisåvandringen är en ämnesintegrerad vandring för Uppsalas gymnasieskolor längs Uppsalas pulsåder Fyrisån. Vandringens innehåll berör stadens historia, nutid och framtid ur ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Den röda tråden är hållbar utveckling som Skolverket just nu har en satsning på. Vandringen är sex kilometer.

Praktiska uppgifter längs vägen

Vandringen startar vid Gunillaklockan (Uppsala slott), går längs Fyrisån, och avslutas vid Ultuna. Längs vägen finns fyra stopp med utbildade pedagoger och praktiska övningar samt ytterligare stopp där eleverna själva får undersöka och diskutera kring en eller flera frågor.

Belyser hållbarhet i tid och rum

Fyrisåvandringen belyser de utmaningar som ett växande samhälle har utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Uppsala som stad har en lokal utbredning, samtidigt som staden är en del av en större region och av ett globalt samhälle. Vi som bor här är beroende av vår omvärld, samtidigt som vi påverkar den. Dessutom påverkar våra handlingar framtida generationer på samma sätt som tidigare generationer av Uppsalabor har gjort val som påverkar oss idag. Alla dessa aspekter vävs in i Fyrisåvandringen.

Fyrisåvandringen belyser aspekterna i tid (historia – nutid – framtid) och rum (lokalt – regionalt – globalt), samt belyser hur viktigt det är att tillsammans ta väl avvägda beslut förankrade i kunskap och förnuftiga resonemang. Just dessa aspekter är centrala för ett lärande för hållbar utveckling inom gymnasieskolans läroplan. Det är också en demokratisk fråga att kunna påverka sin samtid.

Konceptet är ett samarbete mellan UpplandsstiftelsenUpplandsmuseetUppsala vattenBiotopiaSLU och KUPP som är ett nätverk inom Pedagog Uppsala av gymnasielärare i Uppsala kommun med fokus på ”lärande för hållbar utveckling”.

Anmälan till Fyrisåvandringen ht 24!