Sweden  English 
2023-04-25

Verksamhetsberättelse 2022 klar

IMG_0077.jpg

Arbete med att skapa häckningsmiljöer för skräntärnan, i naturreservatet Björns skärgård.


Är du nyfiken på vad vi gör på Upplandsstiftelsen? Det korta svaret är naturvård, friluftsliv och utomhuspedagogik. Det lite längre svaret finns i Upplandsstiftelsens nya verksamhetsberättelse för 2022. Där kan du läsa att vi, tillsammans med fantastiska samarbetspartners, under förra året bland annat har:

- inlett tre stora naturvårdsprojekt i Uppsala län

- skapat en livfull ute-mötesplats över generationsgränser

- gjort skötselplaner för fyra spännande naturreservat

- skapat en grusig och fin häckningsmiljö i skärgården för den hotade skräntärnan

- arrangerat 85 upplevelserika utomhusaktiviteter för seniorer

- bidragit med utomhuspedagogik för gymnasiet, grundskola, förskola, öppen förskola
och SFI i länet

- invigt den nya Bredsandslingan på Upplandsleden

Se hela verksamhetsberättelsen för 2022Tillbaka till nyhetsarkivet