Sweden  English 
2016-04-09

Första aspar märkta vid Islandsfallet

Markning_asp_Islandsfallet_2016_JP.jpg

På morgonen den 8 april märktes de första två asparna vid Islandsfallet. Två hannar på 3,08 respektive 5,0 kg hade simmat in i ryssjan som sitter på slutet av fisktrappan. Fiskarna var inte märkta sedan tidigare. 

Antennen som registrerar märkta fiskar hade redan den 4 april noterat asp och gädda som märktes 2015. Till dagens dato har tre aspar och två gäddor från fjolåret noterats vid antennen.

Läs mer om vårt vattenvårdsarbeteTillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Johan Persson