Sweden  English 
2017-03-07

Aspen leker i Dalälven

asp_Vansjobro_ToL_1.jpg

Upplandsstiftelsen har under de senaste åren inventerat lekplatser för asp i Dalälvens nedre delar tillsammans med Hydrophyta Ekologikonsult. DNA-analys av insamlad fiskrom visar att den sällsynta fiskarten asp lekte i Tammåns nedre del 2016!

”Oerhört glädjande” säger Tomas Loreth Remén, Upplandsstiftelsen, om de första fynden av asprom i Tammån nära Untra kraftverk. ”Kunskaper om var aspen leker i nedre Dalälven är självfallet mycket viktiga för förvaltningen av beståndet, som dessutom är Sveriges nordligaste” säger Tomas Loreth Remén.

Aspen är en av landets mest storvuxna karpfiskar. Vandringshinder och förstörda lekbottnar gör att den är så pass hotad att den är upptagen på ArtDatabankens rödlista. I nedre Dalälven visar sporadiska spöfångster på ett ganska svagt aspbestånd, och det har fram till nu varit okänt var asparna reproducerar sig.

Undersökningen har gjorts i nära samarbete med Länsstyrelserna i Uppsala och Gävleborg, Fortum samt Naturskyddsföreningen. Fortums Nordiska Miljöfond, som baseras på försäljningen av Bra miljövalsmärkt el, har finansierat arbetet.

Se inslag från SVT Uppland Tillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Tomas Loreth Remén. Bilden är tagen i en Mälarmynnande å.