Sweden  English 
2014-10-20

Gölgrodan får nya pölar

Angskar_gravn_golgroda_MA.JPG

Aktuellt 2014-10-17

I en igenväxt vassvik i naturreservatet Ängskär grävs 3 gropar för att gynna gölgrodan. Groparna blir 100–200 m2 stora vardera. Grunda men med en djupare del på ca 1 m. Genom att ta bort vass och göra gropar som vattenfylls gynnas gölgrodan som vill ha små vattensamlingar med grunt vatten som snabbt värms upp av vårsolen.


Gölgrodan förekommer i Sverige endast vid norra Upplandskusten och är sedan 1985 fridlyst. Arten ingår även i Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter (Ågp).

Projektet drivs av Upplandsstiftelsen med finansiering från Landsbygdsprogrammet.


Läs mer om GölgrodaTillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Martin Amcoff