Sweden  English 
2014-09-22

Restaureringen är nu igång i Nöttbo

140918zc_Restaurering_av_ekhagen_i_Nottbo.jpg

Aktuellt 2014-09-22

Upplandsstiftelsen arrenderar 16 hektar mark av Bergvik Skog vid Dalälven nordost om Söderfors. Området som kallas Nöttbo bestod tidigare av en öppen ekhage, men då betet upphörde för flera decennier sedan växte hagen igen med björk och gran. Nu restaureras området och vi hugger fram de gamla ekarna igen. Hagen ska sedan hägnas och betesdjur ska åter få hävda det natursköna området vid Untrafjärden.Tillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Gillis Aronsson