Sweden  English 
2018-03-09

Upplandstiftelsen får pengar för folkhälsa i naturen

Wik_blommor_rullstol_KV.jpg

Upplandsstiftelsen har fått 796 000 kr från Skogssällskapet för att arbeta med mer Folkhälsa i natur för alla - FINA. I FINA arbetar vi tillsammans med grupper av personer med funktionsnedsättning och deras nätverk för att skapa vardagliga naturupplevelser. Pengarna ger oss möjlighet att arbeta med grupper, utveckla och genomföra utbildningar för personal och skapa ett nätverk av naturambassadörer.Tillbaka till nyhetsarkivet