Ny vandringsled på Hållnäs

Berg och hav

Sammanfattning

Projektet går ut på att göra den relativt otillgängliga kusten på Hållnäs mer tillgänglig för besökare, genom att iordningställa den nya vandringsleden Hållnäsleden. Leden kommer att bestå av befintliga stigar i naturreservaten Källarberget, Kapplasse, Björns skärgård och Hållnäskusten, samt ny led som anläggs för att binda samman dessa. Längs leden planerar vi att lyfta berättelser om naturen och kulturhistoriskt intressanta platser. Projektet kommer att drivas av föreningen Hållnäsleden. Upplandsstiftelsen och Tierps kommun är med i styrgrupp och som rådgivande part.

Projektperiod
november 2022 – juli 2025

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Föreningen Hållnäsleden, Tierps kommun och Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Tierps kommun

Kontakt: Emelie Runfeldt – emelie.runfeldt(a)upplandsstiftelsen.se