Sweden  English 
20170517

Sökes: Koordinator inom naturvård och förvaltning

Smultronstalle_ER__1.jpg

Koordinator inom naturvård och förvaltning

Upplandsstiftelsen
Upplandsstiftelsen bildades 1972 med syftet att verka för bevarande och skötsel av den uppländska naturen och för att främja länsinvånarnas friluftsliv. Våra huvudmän är Region Uppsala samt länets åtta kommuner.

Vi driver en mängd olika projekt med inriktning att främja förutsättningarna för flora och fauna. Vi samverkar med många olika parter och har ofta möjligheter till extern finansiering av våra projekt. Vi förvaltar 45 naturområden som är utspridda över hela länet. De flesta är naturreservat. Sammantaget ingår ca 8 000 ha mark- och vattenområden i stiftelsens innehav. Vi äger drygt 100 byggnader. Av dessa ligger merparten i våra tre friluftsområden Rullsand, Ängskär och Rävsten.

Läs mera om oss på vår hemsida.

Arbetsuppgifter
Tjänsten ska bidra till att utveckla Upplandsstiftelsens arbete inom naturvård, förvaltning, information och administration.

Naturvård
Att i samverkan med övriga berörda planera och genomföra verksamheten inom naturvårdsarbetet. I uppgiften ingår handläggning och att hantera förekommande uppgifter. Det kan gälla planering av verksamhet, redovisning av projekt och att författa yttranden etc. En viktig del är att medverka i anläggning av olika projekt, skrivning av projektansökningar, sammanställa budgetar och driva projekt. Vi är årligen involverade i ca 50 olika projekt och i uppgiften ingår också att överblicka och stötta projektledarna, att bevaka flödet av information samt tillsammans med andra svara för att medel rekvireras och att rapporter produceras enligt överenskommelse.

Förvaltning
Upplandsstiftelsen förvaltar 45 natur- och friluftsområden fördelade över hela länet. I uppgiften ingår att delta i det löpande förvaltningsarbetet med särskild inriktning mot projektansökningar och handläggning av olika förekommande avtal. Arbetet innefattar även att kartlägga naturvärden och ta fram skötselplaner. Upplandsstiftelsen äger också ett antal byggnader och det ingår i arbetet att delta i förvaltningen av dessa enligt föreliggande underhålls- och investeringsplaner.

Information
En central uppgift är att tillsammans med kollegor bedriva och utveckla informationsarbetet inom Upplandsstiftelsens naturvårds- och förvaltningsarbete. Övriga göromål är att successivt uppdatera hemsidan, leverera underlag till nyhetsbrev, pressreleaser m m.

Övrigt
Delta i Upplandsstiftelsens verksamhet allmänt, vara administrativt stöd i kansliets arbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med biologisk inriktning eller livärdigt, omfattande minst tre år, motsvarande kandidatexamen. Du bör ha minst 5 års yrkesverksamhet och mycket goda erfarenheter av naturvårdsarbete och gärna förvaltning av natur- och friluftsområden t ex naturreservat. Vi lägger stor vikt vid tidigare arbete inom projektverksamheter såsom upprättande av projektplaner, ansökningshandlingar, projektbudgetar och redovisningar.

 

Vi ser att du är kreativ, självgående och ordningsam och har vana av att samverka med kollegor, markägare, entreprenörer m fl. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten förutsätter att du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl i svenska både i tal och särskilt i skrift.

Körkort B är en förutsättning.

Tjänstens benämning
Koordinator inom naturvård och förvaltning

Anställningsgrad: 100 %

Anställningsform: Tillsvidaretjänst

Placering i organisationen
Befattningen underställs naturvårdschefen

Frågor om tjänsten
Besvaras av Frida Hermanson, naturvårdschef, 070-622 62 73 samt Björn-Gunnar Lagström vd, 070-586 83 42

Ansökan
Sänd din ansökan, gärna digitalt, till info@upplandsstiftelsen.se alternativt

Upplandsstiftelsen
Björn-Gunnar Lagström
751 85 Uppsala

Sista ansökningsdag: 12 juni 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tillbaka till nyhetsarkivet