Sweden  English 
2017-03-01

Åtgärder för havsöring i Älvkarleby

2017-10-06 - Åtgärder för havsöring i Älvkarleby - ctl00_cph1_mainimg

Under veckan har biotopvård genomförts i den grävda kanalen vid fiskecampingen i Älvkarleby . Genom att tillföra material i form av allt från flera ton stora block till grus har en fin strömbiotop skapats. 

Nu är förhoppningen att det redan till hösten kommer att leka havsöring på platsen. Åtgärderna är gjorda så att det både ska bli bra lek- och uppväxtmiljöer för havsöring. Men även bottenlevande insekter kommer att trivas och med dem kommer andra arter dit. Redan första dagen efter åtgärd hade strömstaren hittat hit, en skicklig simmaren som äter just nattsländelarver och andra småkryp. 

Arbetet finansieras av Fortum Nordiska miljöfond  inom ramen för Upplandsstiftelsen miljövårdsarbete i nedre Dalälven och sker i ett nära samarbete med Naturskyddsföreningen, Älvkarleby sportfiske och Upplandsstiftelsen. Arbetet genomfördes av Johan Andreasson, fiskesamordnare i Hudiksvalls kommun som har mångårig erfarenhet av biotopvård i vattenmiljöer.Tillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Jan-Olov Olsson