Sweden  English 
2015-05-06

Ejdern minskar kraftigt i Uppsala län

Ejder_Lansman_Bjorns_skargard_20110508_UL_.jpg

Aktuellt 2015-05-06

Upplandsstiftelsen har inventerat häckande kustfåglar i Uppsala läs skärgård sedan
1997. Antalet räknade ejdrar vid årets inventering är det lägsta sedan räkningarna
började. Beståndet har minskat med 90 procent!

I de två studerade områdena i Gräsö östra skärgård fanns ca 450 ejderpar i slutet på 1990-talet. I början av 2000-talet minskade drastisk antalet par och har de senast 10 åren legat på 50–100 par. Vid årets inventering räknades endast 43 hanar och 8 honor av ejder.

Minskningen av ejder i Björns skärgård är av ungefär samma omfattning. Vid årets inventering räknades 30 hanar och 2 honor. Här fanns ca 250 par i slutet av 1990-talet.

Ejdern har under de senast åren haft mycket dåliga häckningsresultat. Endast ett fåtal ungar har blivit flygfärdiga och vissa år verkar inte några ungar alls ha blivit flygfärdiga i de studerade områdena.

Upplandsstiftelsen har arbetet med kustfågelinventeringar och minkjakt i delar av Uppsala läns skärgård sedan 1997. Minkjakt har bedrivits i vissa områden medan det inte har bedrivits någon minkjakt i andra områden. Vi har därmed kunnat jämföra hur de olika kustfågelarterna påverkas av minkförekomst. I
områden där minken jagats bort har kustfågelbestånden ökat kraftigt. I Björns skärgård där mink jagas ökade antalet kustfågelpar från 900 när projektet startade till ca 4000 par idag.

För just ejders del kan dock ingen tydlig skillnad ses mellan områden med mink och områden utan mink. Det är andra faktorer som orsakar ejderns tillbakagång. Tänkbara orsaker till minskningen av ejder som förts fram är t ex födobrist, för lågt innehåll av B-vitamin i födan och en ökad stam av havsörn.Tillbaka till nyhetsarkivet
Ejder. Foto: Ulrik Lötberg