Sweden  English 
2015-11-15

Vitryggig hackspett förses med späck

vitryggunge_voljar_ParEriksson.jpg

Upplandsstiftelsen hjälper till på olika sätt i arbetet med att rädda den utrotningshotade vitryggiga hackspetten. För att öka chanserna för arten att överleva vintern har stiftelsen nu levererat energirik talg till områden där arten finns. Talgen sätt ut av ideellt engagerade människor på ett 10-tal platser kring nedre Dalälven och sjön Tämnaren.

Naturskyddsföreningen har under många år planterat ut ungfåglar av ”vitryggar” och arbetet tycks nu äntligen börja ge resultat. Ett par häckningar har konstaterats och viss nyetablering i gamla revir som stått tomma sen många decennier.

Upplandsstiftelsen har tidigare bidragit till projektet för vitryggig hackspett genom byggande av voljärer (stora burar) för förvaring av fåglar som ska planteras ut.  Stiftelsen har också medverkat till att avsiktligt skada ett par tusen lövträd vid Dalälven för att öka produktionen av hackspettmat – det vill säga skalbaggslarver som utvecklas i döda lövträd. 

Pär Eriksson från Upplandsstiftelsen var på plats vid nedre Dalälven när en del av späcket placerades ut. Se SVT Upplands reportage där Pär berättar om arbetet med vitryggig hackspett.Tillbaka till nyhetsarkivet
Foto överst: Unge av vitryggig hackspett i voljär. Foto Pär Eriksson.