Sweden  English 
2017-04-06

Kavarö våtmark invigd!

IMG_5068.JPG

Idag har vi invigt Kavarö våtmark, strax söder om Öregrund. Tack vare ett bra samarbete med markägarna finns nu en våtmark där både fågel och fisk kan trivas.

Flera av våra vanliga kustlevande fiskar såsom gädda, abborre, mört och id vandrar på våren upp i kustmynnade bäckar för att leka i översvämmade våtmarker. Här kan fisken leka tidigare jämfört med i havet då vattentemperaturen är högre i våtmarken. Varmare vatten ger även mer föda i form av djurplankton och andra små vattenorganismer som är viktiga för ynglens överlevnad. Problemet är att vattnet försvinner för fort för att fisken ska hinna leka, rommen ska kläckas och ynglen växa till sig så de blir redo att vandra ut i havet. Översvämmade våtmarker är en bristvara i landet eftersom dikningar utförts för att snabbt avvattna områden som ska användas som åkermark. Genom att återskapa våtmarker hålls vattnet kvar längre i naturen och förutsättningar skapas för stor reproduktion av fisk, främst gädda.

Arbetet finansieras med medel från Havs- och vattenmyndigheten, Landsbygdsprogrammet, Världsnaturfonden WWF och är ett resultat av ett samarbete mellan markägarna, Upplandsstiftelsen, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och Länsstyrelsen i Uppsala län.

IMG_5070.JPGIMG_5071.JPG

 Tillbaka till nyhetsarkivet