Uppländska

Hotade arter

Väddnätfjäril, svartoxe och skräntärna är några av de arter vi värnar och skyddar i Uppsala län. Här får du en presentation av de hotade arter vi arbetar med.

Hotade arter

Upplandsstiftelsen arbetar med ett 20-tal av Sveriges hotade arter, i områden som vi förvaltar eller på platser där vi samarbetar med andra aktörer. En art ses som hotad om den risker att dö ut. Orsakerna kan vara att artens naturliga miljöer försvunnit, klimatförändringar, jakt, fiske eller konkurrens från invasiva arter. I Sverige hanteras hotade arter via rödlistan, av ArtDatabanken, SLU.